2. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 КК).

магниевый скраб beletage

Стаття складається з п'яти частин, що містять заборонювальні норми, та примітки. Родовим об'єктом злочину є суспільна моральність (сфера суспільних відносин, яка на основі моралі визначає найбільш високі, загальновизнані духовні і культурні надбання людства, втілюючи їх в суспільну свідомість та поведінку в якості непорушних і загальноприйнятих суспільних ідеалів). Безпосередній об'єкт злочину — моральні засади суспільства у сфері статевих відносин та розповсюдження інформації про статеве життя.

Предметом злочину є твори, предмети або інші зображення порнографічного характеру (в ст. 301 вони скорочено визначені як порнографічні предмети).

Порнографією є вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти (ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 p.). Згідно з ч. 1 ст. 2 цього Закону виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються.

Дитяча порнографія означає зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельо- ваній відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях.

Продукція порнографічного характеру будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи які містять інформацію порнографічного характеру.

Не є предметом цього злочину продукція еротичного та сексуального характеру, а також твори, що мають інше призначення — мистецьке, наукове, просвітницького тощо. Для визнання порнографічного характеру зазначених творів, зображень, інших предметів, кіно- і від- еопродукції, комп'ютерних програм обов'язковим є призначення та проведення мистецтвознавчої експертизи.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 301 КК) полягає в таких діях щодо порнографічних предметів: 1) ввезення в Україну; 2) виготовлення; 3) зберігання; 4) перевезення; 5) інше переміщення; 6) збут; 7) розповсюдження; 8) примушування до участі в їх створенні.

Ввезення в Україну — це дії, в ході яких зазначені вище предмети переміщуються через державний або митний кордон на територію України. Виготовлення включає як авторство (створення заново чи внесення змін у вже існуючий твір), так і відтворення, розмноження таких творів — друкування, зняття копій, монтаж. Зберігання — це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням порнографічних предметів у володінні винного (він може тримати їх при собі, в будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Перевезення чи інше переміщення — це зміна місця знаходження порнографічних предметів, доставляння їх з одного місця в інше транспортними засобами, шляхом здавання для пересилання поштою, кур'єрським зв'язком, перенесення пішки. Збут — це оплатна передача іншій особі, включаючи продаж, обмін, як плату за виконану роботу чи надані послуги. Розповсюдження — це безоплатна передача порнографічних предметів іншим особам, включаючи дарування, передачу у спадок, надання в тимчасове користування. Примушування до участі у створенні порнографічних предметів — це вплив на інших осіб шляхом застосування фізичного або психічного впливу з метою добитися того, щоб вони виступили авторами (заново написали книгу, сценарій, внесли відповідні зміни до існуючих), іншим чином взяли участь у створенні твору (виступили акторами, режисерами, операторами фільму тощо).

Злочин є закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з передбачених у диспозиції ч. 1 ст. 301 КК дій (формальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку). Відповідальність за протиправні дії, вчинені щодо неповнолітніх, несуть особи, які досягли повноліття.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умисною виною та метою збуту чи розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру. Така мета має місце, коли вказані предмети призначені для оплатної або безоплатної передачі іншим особам Для примушування до участі у створенні вказаних творів вказана мета не є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 301 КК) мають місце у разі, якщо: 1) предметом злочину була кіно- та відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру; 2) твори, зображення або інші предмети порнографічного характеру; 3) збут неповнолітнім чи розповсюджено серед них таких творів.

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину, у контексті дій, передбачених частинами першою або другою цієї статті є вчинення їх: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) з отриманням доходу у великому розмірі (має місце, коли його сума у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, про що зазначено у примітці до цієї статті) (ч. 3 ст. 301 КК); 4) щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію; 5) з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру (ч. 4 ст. 301 КК).

Кіно- та відеопродукція, комп'ютерні програми порнографічного характеру — це кіноплівки, відеоплівки, комп'ютерні дискети та цифрові носії інформації, на яких містяться цілі фільми чи їхні окремі фрагменти фільмів відповідного змісту і призначення, або ж порнографічні відеоігри. Під примушуванням неповнолітнього до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру розуміються будь-які умисні дії, поєднані із застосуванням фізичного (побої, тілесні ушкодження, катування тощо) чи психічного впливу (погрози застосувати насильство, знищити майно, розголосити певні відомості тощо) і спрямовані на те, щоб особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку, виступила автором (співавтором) відповідного твору або взяла участь у його створенні як актор, режисер, оператор тощо (п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 27 лютого 2004 р. «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність»).

Якщо дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі (має місце, коли його сума у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, про що зазначено у примітці до цієї статті), то має місце злочин, передбачений ч. 5 ст. 301 КК.

3. Задача:

Б. був затриманий працівниками рибоохорони в той момент, коли ставив сітки на Київському водосховищі. У нього було вилучено 6 сіток, які він поставити. Але в сітках виявилося тільки два судаки і одна щука.

Кваліфікуйте дії Б.

Відповідь.

Дії Б. Потрібно кваліфікувати за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 249 КК як закінчений замах на незаконне зайняття рибним промислом, який спрямований на заподіяння істотної шкоди. Про такий намір свідчить кількість знарядь лову, які були вилучені.