2. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК).

магниевый скраб beletage

Стаття складається з чотирьох частин (перші три є заборонюваль- ними нормами, а четверта — заохочувальною). Родовим та безпосереднім об'єктом злочину є сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Додаткові факультативні безпосередні об'єкти злочину — здоров'я особи, громадський порядок, суспільна моральність, система правосуддя тощо. Предметом злочину є наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Всі вони, крім аналогів, передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який складено відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань України і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (із змінами та доповненнями).

Наркотичні засоби — це внесені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (наприклад, гашиш, марихуана, опій, кокаїн, фентаніл тощо). Психотропні речовини — це внесені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, чи емоцій, чи мислення, чи поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (наприклад, ЛСД, мескалін, амфета- мін, барбітал, феназепам тощо). Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не внесені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоак- тивну дію котрих ці речовини відтворюють.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 307 КК) передбачає незаконні: 1) виробництво; 2) виготовлення; 3) придбання; 4) зберігання; 5) перевезення; 6) пересилання; 7) незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Виробництво наркотичних засобів або психотропних речовин — це дії, пов'язані з незаконним одержанням наркотиковмісної сировини з рослин, які їх містять, зокрема відокремлення макової соломи, опію від рослин опієвмісного маку або ж листя, суцвіть, пилку, смоли — від конопель. Виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин — це всі протиправні дії (за винятком виробництва), разом із рафінуванням та екстракцією, в результаті яких вони одержуються, а також перетворюються на інші готові до використання їх форми чи на лікарські засоби, що їх містять. Придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів — це їх купівля, обмін на інші товари або речі, прийняття як плату за виконану роботу чи надані послуги, позика, подарунок або сплата боргу, привласнення знайденого, а також збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях. Зберігання зазначених предметів — це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у володінні винного (він може тримати їх при собі, в будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Перевезення зазначених предметів — це умисне переміщення їх будь-яким видом транспорту з однієї території на іншу в межах України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством. Пересилання зазначених предметів — це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом з одного місця в інше у межах України. Збут зазначених предметів — це будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч чинному законодавству (продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика, введення володільцем цих засобів або речовин ін'єкцій іншій особі за її згодою тощо).

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення окремих термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених вище дій (формальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і спеціальною метою подальшого збуту при виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні предметів злочину. Саме метою збуту відрізняється цей злочин від злочину, передбаченого ст. 309 КК, в якому така мета відсутня.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 307 КК) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК; 4) із залученням неповнолітнього; 5) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах (наприклад, героїн — від 1 г до 10 г; марихуана висушена — від 500 г до 2500 г; кокаїн — від 1 г до 15 г; макова солома висушена — від 1000 г до 5000 г тощо); 6) щодо особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин (внесені до списків № 1 і № 2 таблиці І Переліку, наприклад, героїн, смола канабісу, ЛСД, фенциклідин тощо); 7) збут наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян; 8) збут чи передача цих засобів або речовин у місця позбавлення волі.

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 307 КК) є вчинення його: 1) організованою групою; 2) щодо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (наприклад, героїн — 10 г та більше; марихуана висушена — 2500 г та більше; кокаїн — 15 г та більше; макова солома висушена — 5000 г та більше тощо); 3) із залученням малолітнього або щодо малолітнього.

Частина 4 ст. 307 передбачає заохочувальну норму, відповідно до якої звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК).

За незаконне введення (ін'єкції) наркотичних засобів чи психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі настає відповідальність за ст. 314 КК. Якщо особа не лише збула наркотичні засоби чи психотропні речовини, а перед цим і схилила іншу особу до їх вживання, вона несе відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених статтями 315 і 307.

Дії особи, яка збуває під виглядом наркотичних засобів чи психотропних речовин інші речовини з метою заволодіння грошима чи майном громадян, необхідно кваліфікувати як шахрайство (ст. 190 КК). Особа, яка придбала такі речовини, повинна нести відповідальність за замах на незаконне придбання наркотиків або психотропних речовин.

3. Задача:

Л. тримав заряджену мисливську рушницю в кімнаті на стіні. Одного разу його 11 -річний син Микола взяв рушницю і виніс її на вулицю. Під час гри він пострілом з рушниці вбив свого товариша.

Кваліфікуйте діяння Л. та його сина Миколи.

Відповідь:

Бездіяльність Л. потрібно кваліфікувати за ст. 264 КК як недбале зберігання вогнепальної зброї, що спричинило загибель людей. Під загибеллю людей розуміється загибель хоча б однієї особи. Л. не виконав вимог щодо застережних заходів, що вимагаються для недопущення вільного доступу до зброї.

Дії його сина Миколи не є кримінально караними, адже він не є суб'єктом злочину (він не досяг мінімального віку, з якого настає кримінальна відповідальність). До Миколи можна застосувати лише примусові заходи виховного характеру, згідно ч. 2 ст. 97 КК.