1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності

магниевый скраб beletage

У новому тисячолітті розвиток інформаційних технологій без сумніву вплине на ведення бізнесу. Найбільш важливі зміни від­будуться в розвитку маркетингової діяльності в Інтернеті й будуть пов'язані з появою глобальної інформаційної маркетингової системи. За деякими оцінками, в 2006 р. 42% малих підприємств і 32% серед­ніх і великих підприємств в Україні використовували он-лайновий маркетинг. Сьогодні в Інтернеті працюють не тільки фахівці в галузі комп'ютерних інформаційних технологій, але й більш широкі вер­стви суспільства. Комерційні користувачі мережі є тією частиною ко­ристувачів «Всесвітньої павутини» (World Wide Web — WWW), яка зростає найшвидше. Постійно збільшується кількість компаній, що розробляють для підтримки бізнесу власні інтернет-стратегії.

Зупинимось детальніше на характеристиці обмежень та особли­востей використання Інтернету в маркетинговій діяльності.

1. Стійка конкурентна перевага не може бути отримана винятково через доступ до Інтернету чи розробку веб-сайту. Враховуючи те, що кількість фірм, яка здобуває необхідні знання, кваліфікацію й технологію, щоб з'єднатися з WWW постійно збіль­шується, конкурентна перевага не може бути досягнута лише за до­помогою стандартних способів, у яких ця технологія розвивається. Просте використання інструменту бізнесу, якими володіє кожний, не припускає ніякої відмітної конкурентної переваги для фірми. Було б неймовірним, щоб фірма не мала телефону й факсу. Однак проник­нення цих звичних для нас сьогодні предметів у бізнес, свого часу було поступовим.

Сьогодні така ж ситуація виникла й з використанням Інтернету. Раніше передбачалося, що Інтернет має потенціал руйнування дея­ких переваг, що існують в окремих фірмах, і створення умов для під­вищення ефективності маркетингової діяльності через присутність в Інтернеті, доступ до адрес на різних каталогах і системах пошуку ме­режі. Однак тепер стає очевидним, що, оскільки число підприємств, які розробляють свої веб-сайти, збільшується, скоріше відсутність доступу до Інтернету створює певний конкурентний недолік або ж незручності в діяльності фірми.