В Інтернеті не можна «зробити те ж саме, що раніше ро­билося поза Інтернетом, але набагато дешевше».

магниевый скраб beletage

3. Велике значення має проблема захисту зв'язку через Інтер- нет. Це обмеження набуває величезного значення у випадках, коли Інтернет повинен послужити серйозним поштовхом у розвитку біз­несу. Захист (безпека) даних залишається одним із основних питань для будь-якої фірми, що хоче інтегрувати Інтернет у свій бізнес. Як тільки з'являється вирішення проблеми безпеки, відразу ж розробля­ються нові способи проникнення й декодування переданих даних, тому захист останніх залишається невирішеною проблемою для під­приємства.

Доцільно виділити шість принципових галузей застосування Ін- тернету в маркетинговій діяльності:

-  мережевий зв'язок;

-  інформація про ринок;

-  покупка й продаж через Інтернет;

-  реклама товарів у мережі;

-  сервіс і післяпродажне обслуговування.

Розглянемо основні напрямки інтернет-послуг, які підприємства можуть використовувати у власній маркетинговій діяльності в тій послідовності, в якій вони представлені у додатку В.