2. Вивчення ринку

магниевый скраб beletage

Купівля або отримання науково-дослідних звітів про ринки — до­роге задоволення. Для скорочення витрат, а в багатьох випадках і без­коштовно, багато чого з тої ж самої інформації може бути отримане з Інтернету.

Використання мережі для збору інформації про ринок є одним із найважливіших способів, за допомогою якого підприємства можуть розробляти міжнародні й внутрішні ринки. Інформаційний пошук в Інтернеті забезпечують такі програмні продукти найбільших у світі фірм-виробників:

•    програмні продукти фірм Netscape і Microsoft, у тому числі елек­тронна пошта (Microsoft Outlook); Internet Explorer — провід­ник по мережі Інтернет (засіб перегляду WWW);Microsoft Internet Information Server — веб-сервер, інтегрований в Win­dows NT Server, що підтримує сервери FTP, HTTP, Gopher та ін.;

•    Gopher — запитально-пошукова система, що забезпечує доступ до ієрархічних інформаційних сховищ у мережі Інтернет через гоферівський сервер за допомогою прямого протоколу;

•    Archie — спеціальна служба Інтернету для пошуку файлів на FTP-серверах;

•    WAIS (Wide Area Information Server) — система швидкого кон­текстного пошуку інформації в 400 базах даних, розосередже­них в Інтернеті;

•    Veronica (Very Easy Rodent — Oriented Net-wide Index to Compu­terized Archives) — загальномережевий покажчик комп'юте­ризованих архівів, база найменувань майже всіх пунктів меню на тисячах Gopher-серверів.

Обсяг важливої маркетингової інформації, доступної на веб вклю­чає численні інтерактивні газети й журнали; великий список країн і галузей, науково-дослідних звітів про ринки; списки постачальників, агентів, дистриб'юторів і урядових контактів у великій кількості кра­їн; агентські угоди, спільні підприємства і т.д.