Фірма Nielsen

магниевый скраб beletage

Маркетингові дослідження на цьому сайті можна поділити на дві групи: глобальні дослідження й дослідження засобів масової інфор­мації. У першій групі перераховуються країни, у яких працює фірма A. C. Nielsen, а також основні напрямки досліджень, що проводилися нею раніше (оцінки роздрібної й оптової торгівлі, споживчі панелі, дослідження поведінки споживачів, підтримка управлінських рі­шень, моделювання й аналіз). У другій групі перераховані основні за­соби масової інформації, дослідження яких можна замовити: телеба­чення, незалежні радіостанції, кабельна система, рекламні агентства.

Всі сайти забезпечують доступ до великої кількості звітів про на­уково-дослідну роботу щодо зовнішнього ринку й інших послуг, ко­рисних для підприємства, — досить лише знати адреси веб-сторінок, які вас цікавлять. Однак без знання адрес потрібних сайтів можуть виникнути певні проблеми, тому що сучасні пошукові сервери ще да­леко не досконалі.

Зараз з'явилися фірми, що надають у мережі послуги з комплек­тування добірок матеріалів, причому пошук статей, що цікавлять клієнта, також здійснюється в он-лайні. Клієнт робить запит і йому висилаються результати щоденних пошуків на його електронну по­штову скриньку. Це можуть бути матеріали про саме підприємство, про його клієнтів, можливих споживачів, конкурентів, а також інфор­мація загального характеру. Звичайно, в Інтернеті можна знайти не всю інформацію, що вас цікавить, однак це мізерна частка порівняно з тим обсягом інформації, яку можна знайти. Головна перевага збору вторинної інформації в он-лайні полягає в зручності й оперативності доступу до неї, що обумовлено самою суттю Інтернету.

Крім того, існує два основних види проведення інтернет-дослід- жень в мережі, які базуються на первинній інформації: імпліцитний і експліцитний.

Перший підхід називають ще фільтрацією через спостереження. Певний час вивчається, які сторінки сервера конкретний відвідувач переглядає частіше, які кнопки частіше вибирає (наприклад, корис­тувач у кожний візит вибирає певний жанр музики або літератури, найчастіше купує певний тип товарів), і на цій основі робляться ви­сновки про інтереси користувачів. Це спостереження здійснюєть­ся імпліцитно, споживачі можуть або знати, або не знати про те, що проводяться дослідження. Прикладом використання імпліцитного підходу може бути книгарня «Озон» (www.o3.ru), де спеціальна про­грама відслідковує всі дії відвідувачів. В загальному підсумку, замов­ляючи книгу, можна побачите на сторінці посилання на ті книги, які найчастіше купуються відвідувачами сайту в комплекті із книгою, що вас цікавить.

Фільтрація через співробітництво становить сутність другого під­ходу. Користувачі за завданням досліджень вказують на свої перева­ги, складають рейтинги різних частин змісту сайту, продуктів або по­слуг. Згодом спеціальна програма порівнює інтереси респондентів та інших користувачів і виявляє загальні переваги. Всі збіги фіксуються для того, щоб використовувати їх при роботі з іншими продуктами.