використання пошукових систем і каталогів, у тому числі: безкоштовна реєстрація сайту у всіх значимих серверах.

магниевый скраб beletage

Кожний користувач пошукової системи або каталогу шукає інформацію, використовуючи ключові слова й вирази і їхні синоніми. Сервер знаходить сотні відповідному запиту сторі­нок, але відображає їх на екрані порціями, зазвичай по 10-20. Природно, що у першу чергу відображаються найбільш ре- левантні, на думку системи, сторінки. Завдання рекламодав­ця — досягти того, щоб його сторінки стояли в перших рядах результатів пошуку за ключовими словами, що стосуються його сайту. Якщо цей сайт потрапить у список під номером, скажемо, 398, то ймовірність того, що до нього добереться ко­ристувач, вкрай низький;

-   фіксоване розташування банера на головній сторінці сер­вера (flatfee). Розрахунок ведеться, як правило, за час роз­міщення, тобто за день, тиждень, місяць. Вартість залежить

від популярності (відвідуваності) пошукової системи, її ау­диторії, розміру й розташування банера на сторінці. Вартість реклами на ресурсах коливається від 7 до 10 (!) доларів за ти­сячу показів;

-  контекстний показ реклами. У цьому випадку рекламода­вець «купує» у пошуковій системі певні ключові слова. Ту­ристична фірма може купити слова «Франція», «курорт», «готель», «тур». При здійсненні пошуку, запит якого містить одне із цих ключових слів, користувач, крім посилань на сто­рінки, побачить відповідну рекламу цієї фірми. Вартість по­казів під ключові слова становить зазвичай від 30 до 50 до­ларів. Відгук на рекламу, як показує практика, збільшується при цьому в 2-3 рази;

- участь сайту в рейтингу. Це не тільки допоможе рекламо­давцеві зрозуміти, наскільки його сайт популярний порівня­но з іншими сайтами, але й те, чи може він бути стабільним джерелом припливу відвідувачів, а значить, варто на ньому розміщувати рекламу чи ні. Із найпопулярніших російських рейтингів можна виділити Rambler Top 100 (www.rambler.ru) і List100 (www.list.ru). Участь у них, як і в більшості міжна­родних рейтингах, безкоштовна;

-  послуги зі створення сайту йреєстрація місця з усіма ін­терактивними двигунами пошуку. Гарний веб-сайт можна використовувати для реклами, отримання загального вра­ження про фірму, розпізнавання зареєстрованої запатен­тованої назви, забезпечення зв'язків із широкою публікою, офіційних повідомлень для друку, загального субсидування, прямого збуту, підтримки замовника й технічної допомоги. Ключами до успіху в перерахованих напрямах є вдало розро­блений сайт і ефективний маркетинг, що гарантують велику кількість «натискань» користувачами Інтернету. Але розроб­ники повинні відштовхуватися не від ідеї створення сайту, як це вони часто роблять, а від маркетингу проектів замовника;

-  послуги спеціалізованих агентств Інтернет-маркетингу, а також медіа-баїнгових агентств. Інтереси вашого сайту можуть представляти професіонали в галузі продажу реклами в мережі — агентства Інтернет-маркетингу або медіа-баїнгу.

У міжнародній мережі їхнім типовим представником є Cybereps (www.cybereps.com). На відміну від рекламних ме­реж, вони представляють інтереси конкретного сайту, а не всієї мережі. Зазвичай представники агентств більш досвід­чені в продажах і мають велику клієнтську базу.