РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРІЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

магниевый скраб beletage

 

У другому розділі Ви маєте можливість ознайомитись із результатами досліджень, які розкривають специфіку міжнародної та вітчизняної аудиторії Інтернету, визна­чають особливості становлення всесвітньої мережі в Україні та характеризують чинни­ки впливу на поведінку інтернет-користува- чів.

Основні підрозділи:

2.1. Найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної ме­режі.

2.2.  Соціодемографічні характеристики міжнародної аудиторії Інтернету.

2.3. Особливості розвитку української аудиторії Інтернету.

2.4. Напрями використання мережі Інтернет у різних країнах світу.

2.5. Методологія дослідження специфіки поведінки вітчизняних ін- тернет-користувачів та основні прогнози.

Ключові терміни:

дослідницькі центри й агентства Всесвітньої мережі, характе­ристики міжнародної аудиторії Інтернету, покраїнна структура інтернет-ринку соціодемографічний портрет середньо статис­тичного інтернет-користувача, український домен, вітчизняний сегмент мережі, риси сучасного періоду використання Інтернету, поведінка інтернет-користувача, прогнозування числа користу­вачів, типи користувачів за стилем життя