2.1. Найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної мережі

магниевый скраб beletage

Важливим ресурсом Інтернету є користувачі глобальної мережі. За час свого існування Інтернет пройшов шлях від проекту, що мав на меті створити єдине середовище поширення інформації, до всео­сяжної децентралізованої мережі, рушійною силою якої сьогодні усе більше і більше стає комерція. Успіх маркетингової діяльності в та­кому середовищі, як Інтернет, де самі користувачі керують процесом навігації, може визначатися тільки тим, наскільки бізнес враховує по­треби користувачів Інтернету, а для цього необхідно знати, хто вони, які їхні потреби, бажання та переваги.

Відповісти на ці питання повинні дослідження, що проводяться в Інтернеті, результатом яких і є характеристики аудиторії мережі. У переліку таких характеристик можна виділити оцінку обсягу ауди­торії Інтернету або окремих сайтів, створення соціодемографічного портрета аудиторії або опис її споживчих параметрів.

Володіння достовірною інформацією про кількісний і якісний склад тієї групи населення, яка постійно користується Інтернетом, дозволяє маркетологу не лише відшукати правильний підхід до цих людей, але й мудро спланувати маркетингові програми, проводити рекламні кампанії.

Розглянемо найбільш відомі дослідницькі центри й агентства Ін­тернету. Найбільш велику добірку результатів досліджень мережі можна знайти на сервері Nua Internet Surveys (http://www.nua.ie/ surveys/) інформаційної маркетингової служби Nua, де представля­ються не тільки загальні, але і спеціалізовані — регіональні або галу­зеві дослідження — аудиторії мережі Інтернету. Поряд з результатами проведених досліджень розміщені й прогнози подальшого розвитку мережі. Для одержання інформації про нові публікації на сервері під­тримується список розсилання.

Піонером в дослідженнях аудиторії Інтернету вважається дослід­ницький центр GVU (http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/). Свої дослідження аудиторії Інтернету він почав ще в 1994 році, а про­водить їх раз на півроку.

Багато корисних і цікавих даних можна знайти на сайті компанії Forrester Research (http://www.forrester.com/), на якому опубліко­вані результати численних досліджень, проведених нею.

Джерелами статистичної інформації, новин і аналітики розвитку Інтернету також є:

-  Cyber Atlas (http://www.cyberatlas.com).

-  Ad Knowledge (http://www.adknowledge.com/).

-     Internet Advertising Resource Guide (http://www.admedia.org/ Internet /research.html).

-  EMarketer (http://www/emarketer.com).

Наприклад, Ad Knowledge щоквартально публікує звіт On-line Advertising Report, що являє собою аналіз статистики і даних, зібра­них з 1200 Веб-сайтів, а на Internet Advertising Resource Guide мож­на знайти підбірку посилань на дослідницькі організації, результати досліджень і програмне забезпечення для їхнього проведення.

Високе положення в рейтингу дослідницьких агентств займає компанія Gallup Media (http://www.gallup.ru), створена наприкінці 1994 року як дослідницька структура, котра спеціалізується в сфері медіа-досліджень і формування інформаційних баз даних, що забез­печують інформаційну підтримку медіа- і рекламного бізнесу.