Країни з найбільшою кількістю інтернет-користувачів у 2008 р.*

Місце

Країна чи регіон

Кількість користува­чів Інтернет на 2008 рік (млн)

Рівень проникнен­ня, %

% від кількості користу­вачів у світі

Кількість населення країни на 2008 рік (млн)

1

США

218,3

71,9

15,5

303,825

2

Китай

210

15,8

14,9