3.1. Класифікація веб-серверів і їх використання при побудові системи маркетингу в Інтернеті

магниевый скраб beletage

Веб-сервери містять всі інформаційні ресурси і реалізують сер­віси Інтернету. Для розуміння ефективної роботи в мережі, а тим більше для створення власного веб-сервера, необхідно добре уявляти основні функції різних веб-серверів і логіку навігації через них.

Веб-сервер (англ. Web Server) — це сервер, що приймає HTTP- запити від клієнтів, зазвичай веб-браузерів, який видає їм HTTP- відповіді, як правило, разом з HTML-сторінкою, зображенням, фай­лом, медіа-потоком або іншими даними. Точніше, веб-сервер — це основа Всесвітньої павутини. Крім того, веб-сервери містять всі ін­формаційні ресурси і реалізують сервіси Інтернету.

Веб-сервером називають як програмне забезпечення, що виконує функції веб-сервера, так і комп'ютер, на якому це програмне забез­печення працює. Клієнти отримують доступ до веб-сервера за URL- адресою потрібної їм веб-сторінки або іншого інформаційного ресур­су мережі.

Незважаючи на розмаїття представлених у Інтернеті веб-серверів, серед них можна виділити дві основні групи з врахуванням спільних інтересів комерційних учасників мережі щодо побудови системи мар­кетингу.