РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНТЕРНЕТУ В МАРКЕТИНГУ

магниевый скраб beletage

Перший розділ знайомить Вас із можливостями використан­ня глобальної мережі у мар­кетинговій діяльності підпри­ємств, із основними сервісами Інтернету та їх практичною цінністю.

Основні підрозділи:

1.1. Маркетингові можливості Інтернету для організації сучасної бізнес-практики.

1.2. Визначення Інтернету та основні етапи його розвитку.

1.3.  Особливості загальна схеми побудови мережі та основні ресур­си Інтернету.

1.4. Класифікація сервісів Інтернету та характеристика їх при­значення.

1.5.  Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті.

1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності.

Ключові терміни:

Інтернет, високошвидкісні магістральні мережі, мережі серед­нього рівня, локальні мережі, модем, веб-сервер, сервіси Інтер­нет, відкладені сервіси, прямі сервіси, електронна пошта (e-mail), телеконференції Usenet, списки розсилання (mail lists), сервіс IRC (Інтернет Relay Chat), FTP (File Transfer Protocol), гіпертекстова система Gopher, ^WW (World Wide Web), браузери, пошукові сис­теми, каталоги