Основними складовими елементами порталів вважають на­ступні: