3.3. Особливості застосування кінцевих серверів Інтернету

магниевый скраб beletage

У групу кінцевих серверів входять кінцеві «адресати», що нада­ють користувачам різноманітні ресурси, якими може бути інфор­мація у вигляді художніх творів, документації, фінансові зведення, інформація про курси акцій, фірми, їхню продукцію і послуги, про продаж товарів, різні способи проведення часу і т.д.

Виходячи з основних функцій, що виконуються веб-серверами, у цій групі виділяють такі їх різновиди:

- сервери присутності в Інтернет,

- інформаційні сервери,

- інтерактивні магазини.

Сервери присутності в Інтернеті. Вони забезпечують віртуальну присутність фірм та їхніх пропозицій у середовищі Інтернет. Сервери цього типу можна розділити на два види:

• рекламні сервери, які складаються з однієї або декількох веб- сторінок і містять різну рекламну інформацію. Інформація про товари чи послуги фірми переважно подається в тому ж кон­тексті, в якому вони мають значення для покупця. Такий тип сервера підходить особливо для тих товарів, які не потребують представлення великої кількості інформації, а основна дія на споживачів виявляється скоріше в емоційному, ніж в інформа­ційному плані.

• сервери, що інформують, — вони забезпечують надання де­тальної інформації про фірму і/або її пропозиціях. Такі сервери можуть мати досить різноманітну побудову і, для полегшення навігації, у випадку складної побудови сервера чи великого об­сягу представленої на ньому інформації, може використовува­тися функція пошуку.

Прикладом інформаційного сервера присутності в Інтернет є сайт компанії МЕЛТ (http://www.melt.aha.ru/). На сервері відвіду­вачі можуть ознайомитись із останніми новинами про перспективні розробки і послуги, про вироби, які випускаються на даний момент, отримати найновіші версії програм для управління продукцією, що виготовляє підприємство, а також отримати докладну документації про вироби, які випускаються в даний момент.

Інформаційні сервери. Головною метою серверів цієї групи є на­дання тієї або іншої інформації користувачам Інтернету. За ознакою необхідності оплати за доступ до інформації або за її представлення на веб-сервері їх поділяють на два види:

• платні сервери, коли за доступ до інформації користувачі пла­тять визначену суму або коли плата стягується за надання інфор­мації, наприклад, фірма платить за включення інформації про себе в базу даних веб-сервера. Прикладом цього є веб-сервери, що надають фінансову інформацію та інформацію про ринок;

• безкоштовні сервери, які надають доступ до інформації без­оплатно.

Приведений розподіл серверів за ознакою платності доступу до його ресурсів використовує тільки явну форму оплати — існує плата за доступ чи ні. Крім того, усі без винятку сайти можуть одержувати деякий дохід:

- по-перше, за рахунок продажу рекламного місця на своїх сто­рінках. Цей підхід до забезпечення прибутковості сервера одер­жав назву спонсорської або рекламної моделі. Для її реалізації необхідно досягнути достатньо великої кількості відвідувачів веб-сервера;

- по-друге, за рахунок підвищення іміджу фірми, залучення но­вих споживачів своєї продукції або послуг, формування бренда і т.д. Усі традиційні заходи для досягнення цих цілей кошту­ють грошей, і використання ресурсів Інтернету може вимагати більш низьких витрат або бути більш ефективним, тим самим приносячи додатковий умовний дохід.

Інтерактивні магазини. Іншими словами — магазини, що працю­ють в режимі on-line. Це веб-сервер, що забезпечує продаж за допо­могою Інтернету з використанням електронного каталогу або іншого виду представлення продукції. Число продуктів, що представляють­ся і продаються на одному сервері, може досягати декількох сотень. Споживачі замовляють товари через заповнення форми, процедуру реєстрації або вдаючись до інших методів.

Інтерактивний магазин поєднує елементи прямого маркетингу з відвідуванням традиційного магазину. Основні відмінності магази­ну в середовищі Інтернету від звичайної магазинної форми тор­гівлі такі:

1) інтерактивний магазин може запропонувати значно більшу кількість товарів і послуг;

2) інтерактивний магазин забезпечує споживачів значно більшим обсягом інформації, необхідної для прийняття рішення про по­купку;

3) за рахунок використання комп'ютерних технологій можлива персоналізація підходу до кожного з клієнтів, виходячи з до­свіду його відвідувань магазину і зроблених раніше покупок.

Як правило, інтернет-магазини сприймаються як додаток до основного бізнесу. Якщо донедавна вважалося, що для підтримки іміджу фірмі досить мати власний веб-сайт, то тепер вже необхідним є свій інтернет-магазин. Цей вид електронного бізнесу передбачає створення фірмою кількох електронних сторінок, на яких розміщені фотографії товарів, вказані їх ціни, а також запропоновані умови їх купівлі-продажу.

Відкривши власний інтерактивний магазин, підприємство зможе:

- збільшити обсяг продажу;

- розширити ринок збуту;

- зменшити реалізаційні витрати;

- випередити конкурентів;

- торгувати з іншими країнами;

- працювати цілодобово;

- мати декілька не пов'язаних між собою проектів;

- конкурувати на рівних із корпораціями-гігантами;

- перевірити свій бізнес-задум без особливих витрат;

- поліпшити зв'язки з громадськістю;

- забезпечити вищий рівень сервісу для покупців;

- забезпечити єдиний банк даних для свого персоналу.