Інтерактивний магазин виконує дві головні функції:

магниевый скраб beletage

- надання клієнту інформації про товар або послугу;

- одержання від клієнта замовлення.

При використанні он-лайнових платіжних систем додається ще й третя функція — одержання оплати, а при торгівлі інформацією і четверта — відправлення оплаченого товару. Інтерактивні магазини охоплюють велике коло пропозицій: від книг і CD-дисків до надання банківських послуг.

Виділяють вісім основних причин створення інтернет-магазину:

1. Магазин працює цілодобово. Завдяки тому, що магазин розмі­щений на сервері, що має підключення до високошвидкісного опти­ко волоконного каналу зв'язку, він легко стає доступний з будь-якої точки світу 24 години на добу. Час роботи прямо впливає на обсяг продажів в інтернет-магазині, тому що якщо за 12 годин ви продали 20 речей, то за 24 години ви продасте 40. Інтернет-магазин охоплює всі годинні пояси планети.

2. Відсутність звичайних витрат. Відсутність звичайних витрат, що виникають при роботі звичайного магазину, а саме: на водопос­тачання, електроенергію, торгові площі, продавців, касирів, обслуго­вуючий персонал, інкасацію і т.д. І не важливо, працює інтернет-ма- газин 12 чи 24 години на день, витрати на його утримання однакові.

3. Магазин доступний з будь-якої точки світу. Завдяки тому, що Інтернет є глобальною інформаційною мережею планети, інформа­ція, розміщена в одному місці, моментально стає доступною усім.

4. Зручність. Не треба нікуди йти чи їхати. Клієнту досить натис­нути на одну кнопку, і світ чудових товарів, пропонованих вашим ін- тернет-магазином, вже на моніторі комп'ютера. Не треба додаткових програмних засобів. Програми навігації та перегляду інформації в Ін- тернеті (браузери) вже встановлені на вашому комп'ютері. Завдяки автоматичній системі пошуку необхідних товарів і послуг інтернет- магазин сам оперативно запропонує вам шукане.

5. Докладна інформація про товар чи послугу. Продукція чи по­слуга може бути проілюстрована не тільки фотографією і текстом. Скориставшись сучасними досягненнями технології представлення і візуалізації інформації, можна створити воістину барвисті й дина­мічні інтерактивні каталоги. Вони надають клієнту набагато більше можливостей, ніж традиційні засоби реклами. Завдяки тому, що в ін­терактивний каталог нарівні з текстом і фотографіями може увійти відеоролики, елементи звукового оформлення і віртуальна реаль­ність, інтерактивні каталоги є більш дієвим засобом реклами, ніж тра­диційні методи. У підсумку виграє клієнт, що одержує принципово нові можливості щодо ознайомлення із товаром чи послугою, оцінки його якості та можливостей.

6. Великий вибір товару. Сучасні комп'ютерні технології нада­ють можливість збереження великих обсягів інформації і добутку необхідного пошуку даних по визначеній ознаці. Так, наприклад, за­мість того, щоб клієнт проглядав весь каталог у пошуках аудіо сис­теми, що задовольняє бажані параметри (ціна, кількість колонок чи касетоприймачів, наявність CD і т.д.), він може задати ці параметри в системі пошуку товару в інтернет-магазині й одержати список про­дукції, що задовольняє ці вимоги. Обсяг інтерактивного каталогу теж має немаловажне значення. Подумайте, скільки ви витрачаєте на створення і друк нових брошур й каталогів і який обсяг інформації ви можете в них розмістити. Витрачаючи суми значно менші, можна одержати значно більший обсяг інтерактивного каталогу.

7. Відсутність нав'язливого тиску з боку продавця. Значна час­тина потенційних покупців приходить у традиційний магазин тільки для того, щоб ознайомитися з принциповими можливостями това­ру, не маючи чіткого наміру чи сформованого рішення про покуп­ку. У момент такого відвідування багатьох клієнтів сильно обтяжує нав'язливий тиск із боку продавців, який підсвідомо викликає в них почуття провини, незручності, через те, що на них витратили так ба­гато часу і сил, а вони нічого не можуть дати взамін. В інтернет-ма- газині клієнт може тихо і спокійно, у домашній обстановці вивчити пропоновану продукцію і прийняти рішення про покупку. Ніяких стресів і необхідності оперативно приймати рішення.

8. Економія часу. Час поїздки і перебування в магазинах, години, проведені в пошуках необхідного товару на прилавках, ніяк не можна порівняти з декількома приємними хвилинами в кріслі, зв'язаними з пошуком, вибором і покупкою товару в інтернет-магазині.

Схема роботи в інтернет-магазині дуже проста (рис. 3.2). Покупець заходить на веб-сайт з електронною вітриною. Реєстрація покупця може відбуватися на вході або після формування кошика. Це дозволяє заощадити час, якщо відвідувач нічого не вибрав. Після вибору товару треба заповнити реєстраційну форму, у якій, крім пер­сональних даних, зазначається спосіб оплати і доставки (для захисту особистих даних треба використовувати захищені канали зв'язку).

Після закінчення формування замовлення і реєстрації інформа­ція з вітрини надходить у торгову систему інтернет-магазину. У тор­говій системі перевіряється наявність відповідного товару, можуть ініціюватися замовлення постачальникам у разі відсутності товару, а покупцеві можуть повідомляти терміни можливого постачання, іні­ціюються запити до платіжної системи.

Якщо планується провести оплату під час передачі товару (при доставці кур'єром чи післяплатою), потрібне підтвердження замов­лення електронною поштою або телефонним дзвінком. При оплаті за допомогою банківської системи електронних платежів генерується рахунок на оплату. Якщо оплата можлива через Інтернет, підключа­ється платіжна система. Після повідомлення про оплату торговою системою формується замовлення для служби доставки.

Варіанти оплати товару, купленого в інтернет-магазині, залежать від способу доставки. Загалом їх можна розділити на оплату в момент одержання товару (при доставці кур'єром, поштою післяплатою або візиті покупця в реальний магазин) і на попередню оплату (при пе­редачі інформації через Інтернет, доставці звичайною чи експрес-по- штою, магістральним транспортом).

За українським законодавством, замовлення через Інтернет мож­на розглядати тільки за умови укладення договору. Реальна угода фіксується й оцінюється в момент передачі права власності. Останнім часом це важливо, оскільки для приймання готівки при кур'єрській доставці використовують приватних підприємців.

Юридичні особи найчастіше розраховуються за допомогою бан­ківської системи електронних платежів. Для решти охочих:

- оплата готівкою кур'єру під час доставки товару або під час ві­зиту покупця в реальний магазин;

- оплата банківським переказом, тобто перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок (для іноземних громадян — валют­ний рахунок) електронного магазину (1-3% за послугу);

- післяплатою — оплата відбувається в поштовому відділенні під час одержання товару відповідно до чинних поштових правил (згідно з поштовими тарифами — від 10% вартості товару).

Можливі ще й інші варіанти оплати за сучасними інтернет-техно- логіями. До них належать платіжні картки, інтернет-банкінг, наявні електронні кошти, телебанкінг, WAP-технології (зараз використову­ються досить широко, в основному, для купівлі музики і заставок для мобільних телефонів).

Інтернет-магазини мають безсумнівні переваги, оскільки є одним із додаткових джерел просування товарів звичайної торгівлі. Вони дозволяють:

- організувати цілодобовий канал збуту і реклами своєї продук­ції;

- організувати якісно новий сервіс для постійних і майбутніх по­купців;

- одержати додаткове місце торгівлі без оренди площ;

- збільшити число клієнтів, у тому числі за рахунок інших регі­онів.

До недоліків інтерактивних магазинів у порівнянні з традицій­ною системою збуту належать:

1. «Віртуальність» товару. У таких магазинах не можна «помаца­ти» товар руками, оглянути і ретельно вивчити. Це дуже серйозний не­долік, тому що багато споживачів не схильні купувати «кота в мішку».

2. Відсутність спілкування. Ніяка електронна інформація не змо­же замінити «живого» спілкування, коли потрібна порада, психоло­гічна підтримка.

3. Кредитні картки. Переважна більшість продажів в Інтер- неті здійснюється за допомогою кредитних карток типу VISA або MasterCard, що робить недоступним придбання товарів в електро­нних магазинах потенційними клієнтами, які не мають таких карток.

4. Мовний бар'єр. «Державною» мовою Інтернету є англійська, тому її незнання позбавляє користувачів можливості відвідувати більшість електронних магазинів.

5. Культурні відмінності. Відвідувачі електронних магазинів зна­ходяться в себе вдома, у своїй країні, а тому можуть вимагати дотри­мання деяких правил з боку бізнесменів, які пропонують такий сервіс.

6. Обмеження на експорт/імпорт. Насправді торгівля із закор­донними країнами може виявитися не такою вже і легкою з огляду на існуючі тарифні та нетарифні перешкоди.

Сьогодні назва «інтернет-магазин» об'єднує цілий спектр рішень різного масштабу і призначення. Серед них можна виділити три гру­пи: інтернет-вітрина, торговельний автомат і автоматичний магазин.

Інтернет-вітрина є одним із дієвих механізмів збільшення обо­ротів за допомогою Інтернету. Вона представлена кількома електро­нними сторінками, на яких розміщені прайси різнотипних товарів (різних «продавців») і умови їх купівлі-продажу. На сьогодні така модель електронної комерції вважається найефективнішою.

За своєю суттю — це логічне і просте розширення веб-сайта, який навіть не є інтерактивним магазином, а за формою наближається до рекламного сервера. На такий сайт подається інформація про товари, яка оновлюється з визначеною регулярністю. Таким чином, усе, що може зробити відвідувач, — це одержати більш-менш докладну й ак­туальну інформацію про товари чи послуги.

Інтернет-вітрина може бути статичною (на основі звичайних HTML-файлів) або динамічною (з відображенням інформації з дея­кої бази даних). Вона може бути розміщена на власному сервері, на сервері провайдера, на сервері, що надає безкоштовні сторінки і т.д. Для роботи з вітриною досить мати підключення через телефонну лі­нію і мінімальні навички роботи з HTML.

Практична корисність інтернет-вітрини цілком очевидна: витра­ти на її створення й адміністрування можуть бути досить низькими. Але це ще не торгівля, а лише різновид реклами. У цьому рішенні від­сутня інтеграція з бізнес-процесами фірми, що займається торговель­ною діяльністю (табл. 3.2).

Для здійснення покупки потенційний покупець спочатку повинен відвідати інтернет-вітрину, а потім пройти звичайний цикл покупки: дзвінок або візит у компанію, оплата і т.д. Такий підхід може бути виправданий, у першу чергу, для представлення складної продукції, вивчення якої в торговельному залі займає занадто багато часу, а для закупівлі потрібний безпосередній контакт із персоналом фірми.

Таблиця 3.2

Порівняння переваг і недоліків інтернет-магазинів та вітрин

Вид електронної комерції

Переваги

Недоліки

Інтернет- магазини

- Купівля (замовлення) здій­снюється біля комп'ютера

- Представлений товар часто супроводжується описом і зображенням

- Оплата, як правило, прово­диться різними способами (кредитна картка, за допомо­гою платіжної системи, при одержанні товару і т.д.)

- Довгий процес пошуку найдешевшої моделі

- Дорого (для продавця) підтримувати (або ж ство­рити) магазин

- Не завжди пропонується найкращий для клієнта варіант оплати

Інтернет- вітрини

- Великий асортимент товарів

- Можливість обрати продав­ця за своїми вимогами (на­приклад, за оптимальною ціною)

- Вартість розміщення прайс- сторінки на вітрині для про­давця дешевша за створення власного інтернет-магазину, крім того, його не цікавлять проблеми розкрутки вітрини

- Ризик одержати недосто­вірну (застарілу) інфор­мацію

- При неправильній органі­зації навігації користувач може «втопитися» в морі інформації

- Для продавців можли­ві труднощі при «пере­качуванні» своєї прайс- сторінки в формат вітрини

Торговельний автомат. Крім функцій, що виконує інтернет-ві- трина, торговельний автомат може приймати замовлення, а потім пе­редавати їх менеджеру. Подальша обробка замовлення відбувається за звичайною для фірми схемою. Через те, що в такому випадку йдеть­ся про реальний товар, стає необхідною синхронізація вмісту сайта з реальними цінами на товар. Одне з рішень проблеми відстеження на­явності товару на складі може бути таким: в автомат вводиться ліміт, у межах якого проводиться продаж. Періодично ліміт змінюється в міру зміни залишків на складі (припустимо, раз у добу) — аналогічно тому, як це відбувається з автоматом, що торгує газетами, що продає партію газет, закладену в нього оператором, а потім вимагає перезарядження.

Принципова відмінність торговельного автомату від інтернет-ві- трини полягає в тому, що замовлення на покупку і рахунки на оплату замовленого товару виписуються без участі людини. На відміну від інтернет-вітрини, торговельний автомат здійснює реальну торгівлю та за співвідношенням витрат до результату є кращим для пілотних і тестових проектів з невеликими потоками покупців. Для використан­ня торговельного автомата вже необхідна деяка інтеграція з бізнес- процесами фірми, тому що відновлення інформації на сайті повинно відбуватися регулярно і швидко. У зв'язку з цим виникає необхідність сполучення бази даних підприємства з інтерактивним магазином. Ор­ганізація магазина на основі статичних HTML-файлів стає нераціо­нальною, якщо взагалі можливою. Інформацію про зроблені замов­лення можна обробляти по-різному: як автоматично, так і вручну.

Торговельний автомат, так само, як інтернет-вітрину, можна роз­містити не тільки на своєму сервері, але і на сервері провайдера. Ад­міністрування торговельного автомата — справа в цілому нескладна, для нього цілком вистачить підключення dial-up. Але його створення уже вимагає специфічних навичок і певної кваліфікації.

Автоматичний магазин. Найефективнішим, комплексним і складним рішенням є автоматичний магазин, що не тільки виписує рахунки, але і надає можливість для відстеження замовлень, а у ви­падку використання он-лайнової платіжної системи приймає платежі і формує заявки на доставку товарів покупцям. У цій моделі мене­джер уже не є необхідною ланкою при обслуговуванні покупця, його завдання — загальний контроль роботи системи.

Таке рішення найбільш ефективне, але і найбільш складне. У Інтер- неті відображається робоча база даних фірми, що торгує. Обробка усіх замовлень здійснюється автоматично, потім товар резервується на скла­ді, коректуються товарні залишки, проводяться інші необхідні операції.

Оскільки автоматичний магазин повинен мати постійний зв'язок з інформаційною системою фірми, тому розміщати його необхідно або на корпоративному сервері в локальній мережі, або на віддалено­му сервері з постійно діючим каналом зв'язку. Досить високі вимоги також ставляться до системи автоматизації бізнес-процесів, що від­буваються на фірмі. Ця система повинна забезпечувати автоматичне виконання всіх операцій, пов'язаних із продажем, і мати механізми контролю для виявлення можливих ситуацій.

Розвиток інтернет-торгівлі в Україні та країнах Європи. Сфера інтернет-комерції розвивається не так швидко, як інші сегменти ві­тчизняного ринку Інтернет, і має більш скромні інвестиції. Незважа­ючи на це інтернет-магазини одержали визнання українськими по­купцями (рис. 3.3).

В авангарді української електронної комерції такі інтернет-мага- зини, як Molotok.com.ua, Bambook, Azbooke, Webshop.Kiev.ua. Через UAnet сьогодні добре продаються товари, що не вимагають контакту з покупцем: книги, касети, картки мобільного зв'язку, комп'ютери та комплектуючі. Багатообіцяючим є ринок туристичних послуг, ринок продажів та оренди житла, продажів автомобілів, коштовностей, рід­кісних товарів (рис. 3.4).

Думкз користувачів про оилайн-покупки

Попри досить високу динаміку, в структурі роздрібної торгівлі України інтернет-шопінг займає менш ніж 0,4%. Для порівняння: у США на частку інтернет-магазинів припадає понад 2% роздрібного продажу.

У всьому світі великою популярністю користуються інтернет-ма- газини, що є філіями реально існуючих. Наприклад, у першій десят­ці електронних магазинів США вісім належать великим роздрібним мережам або виробникам. У рейтингу найбільших російських он- лайнових магазинів уже в 2008-му тринадцять із перших двадцяти були інтернет-версіями реальних торговельних компаній.

Беззастережним лідером мережевої торгівлі в Україні залишаєть­ся Київ. В столиці зосереджене 80% цього ринку і лише 20% припадає на регіони. Згідно рейтингу Bigmir, в січні 2008 р. в Україні налічува­лося 3168 інтернет-магазинів (рис. 3.5).

В Україні справи йдуть інакше — успішніші повністю он-лайнові шопи. У двадцятці найпопулярніших віртуальних торгових ресурсів тільки одну позицію (17-е місце) займає інтернет-магазин великої роздрібної мережі «Фокстрот». Згідно досліджень компанії Gemius Ukraine, проведених в 2007 році, у рейтингу спонтанного знання ін- тернет-магазинів покупці відзначили трьох головних гравців: fotos. com.ua, matrix.com.ua та ozon.ru — всі три є виключно он-лайновими.

На думку експертів, українські роздрібні мережі обирають непра­вильну стратегію просування для своїх електронних магазинів. Власни­ки мереж, виходячи на інтернет-ринок, не знижують ціни на товари, як і раніше орієнтуючись на звичайні магазини, і програють он-лайновим.

Торгові компанії помилково сприймають он-лайн-площадки як зви­чайні торгові точки. Втім, більшість роздрібних мереж створюють сайти швидше з міркувань престижу («всі роблять це»), аніж з метою заробітку. Для них цілком достатньо об'ємів продажів в реальних мага­зинах, тому електронний напрям не є для них пріоритетним.

У мережі в основному представлені «товари вторинного попиту»: комп'ютерна і побутова техніка, засоби зв'язку, косметика, книги, диски, товари для дітей. Продукти харчування і дорогі предмети (такі як ма­шини, коштовності тощо) навряд чи хтось відважиться купувати через Інтернет. Неохоче купують в інтернет-магазинах, наприклад, продукти харчування, оскільки неможливо перевірити термін їх придатності чи відповідність якості. Не має попиту на купівлю через мережу і одягу, оскільки його в більшості випадків потрібно приміряти (рис. 3.6).

Майже вдвічі відрізняються між собою характеристики реально­го здійснення покупки через Інтернет у порівнянні ринків електро­нної торгівлі в Україні та Росії (рис. 3.7). Проте за даними дослідної компанії Gemius Ukraine у 47% випадків частота он-лайнових поку­пок для вітчизняних користувачів становить кілька разів на рік, а в 21% — має місце одноразова покупка.

В залежності від типу розрахунку за купівлю в мережі використо­вують різні способи платежу, серед яких найпопулярнішим способом є платіж через кур'єрів (рис. 3.8).

Більше половини клієнтів українських он-лайнових магазинів здійснили першу покупку в 2007-му році. Таке підвищення попу­лярності купівель у мережі стало наслідком збільшення споживчого попиту в 2008 р. (зростання товарообороту у великих містах склало 34-40%) і розширення кількості користувачів Інтернету (+100%), що підтверджує рис. 3.9.

Рис. 3.9. Розподіл респондентів за тривалістю здійснення покупок черезІнтернет

Тенденції електронної торгівлі в країнах Європи найближчим часом розвиваються в напрямку розширення інтернет-економіки. У найближчі два роки очікується збільшення користувачів електронної комерції, що приведе до росту продажів у 20 разів. Швидке зростання числа користувачів Інтернет приведе до того, що в цьому регіоні світу половина населення буде мати доступ в Інтернет. Найбільший ринок електронної комерції в Європі у Німеччини (30% від загального об­сягу), далі йдуть Великобританія (23%), Франція (9%).

Зміцнення позицій Інтернет-економіки пов'язано з підвищенням рівня життя населення європейського континенту і збільшенням на­ціонального багатства. В Інтернет-сегменті ринку Європи основни­ми будуть продукти програмного забезпечення й послуги, а ринок інформаційних технологій буде розвиватися в напрямку збільшення кількості послуг для різних секторів економіки: для промислового сектора — електронна торгівля «бізнес-бізнес», для фінансового сек­тора — інтернет-банкінг, для енергетики — он-лайновий білинг, для транспортного сектора — он-лайнове планування і керування переве­зеннями, для торгівлі — інтернет-магазини, для освіти — дистанційне навчання. У найближчі роки очікується активне використання нових форм електронної торгівлі: безпровідної, голосової, телевізійної. По­над 80% керівників європейських фірм від подібних технологій чека­ють більшого ефекту, ніж від звичайної електронної комерції.

На розвиток міжнародної електронної торгівлі та форму­вання аудиторії Інтернету в Україні впливають ще й загально­світові тенденції.

• По-перше, в останні роки у зв'язку зі зниження цін на комп'ю­терні системи і програмне забезпечення спостерігається бум у галузі продажів комп'ютерів.

• Друга тенденція полягає у зростанні кількості користувачів Інтер­нетом. До 2020 р. приблизно більш як 1 млрд. людей почнуть вихо­дити в он-лайн і буде створено понад 100 млн сайтів. Український сегмент Інтернету в даний час являє собою більш як 12 тисяч сай­тів, і також очікується щомісячний ріст відвідувачів на 15%.

• Третя тенденція — це ріст он-лайнових покупок, обсяг яких збіль­шився з 8 млрд. дол. у 1999 р. до більш ніж 100 млрд. у 2008 р.

• Четвертий напрямок пов'язаний із різким ростом кількості до­машніх компаній. Кількість людей, що працюють удома, підско­чило з 4 млн у 1990 р. до майже 16 млн у 2008 р.

3.4. Призначення та специфічні характеристики пошукових систем

Пошукова система Hndex /www.yandex.ru/

Визнана найкращою і найбільш пер­спективною російською пошуковою системою, була удостоєна Гран-прі конкурсу Національної Інтел інтер- нет-премії. Веде пошук не просто за всіма словами, вказаними у запиті, а пошук «із розумінням змісту запи­ту». Підтримує систему розширених запитів. Для підтримки користувачів має дуже добру довідкову систему (гіперпосилання «Помощь»).

Коли є необхідність обмежити пошук межами регіону, можна за­йти на сторінку регіонального Hndex /www.yandex.ru/regions.html/, поставити галочку у віконці, написати тему запиту. Hndex добре вміє шукати і обмежувати пошук різними умовами, в цьому випадку — сайтами одного регіону.

Пошукову систему Hndex по праву вважають найвдалішим росій­ським інтернет-проектом. Унікальне програмне забезпечення (власний алгоритм) проекту дозволило вже на початку створення системи міцно закріпитися на російському пошуковому сегменті мережі Інтернет.

Згідно зі статистикою зараз Hndex генерує до 80% пошукового трафіку. до основних переваг цього пошукового серверу можна відне­сти наступне:

- величезна індексна база;

- пошук з урахуванням російської морфології запиту;

- велика кількість допоміжних ресурсів;

- висока швидкість індексації та переіндексації сторінок.

Коротка характеристика пошукової системи Я^вх:

1. Проіндексовано сторінок — близько 60 мільйонів.

2. Підтримка фреймів — читає тег NOFRAMES.

3. Типи файлів, що індексуються, — html, php, asp, cgi, jsp.

4. Підтримка метатегів — використовує вміст тегів «description», якщо вони використовуються. Проте може проігнорувати їх, якщо зміст сторінки їм не відповідає.

5. Оновлення бази — приблизно раз на тиждень.

6. Середній час індексації сторінок — два дні.

7. Послуги швидкої індексації не надаються.

8. Платні посилання — власна програма показу контекстної рек­лами Yandex.Direct залежно від вибраних ключових слів. Покази контекстної реклами в середині сторінки результатів пошуку.

9. Результати пошуку за каталогом — використовується власний каталог, сайти в якому ранжуються залежно від кількості посилань на них.

10. Частота ключових слів — ключові слова бажано вживати яко­мога ближче до початку документа. При цьому розподіл їх по тексту повинен бути рівномірний. Частота, що рекомендується, — від 0 до 5% — документ може бути високо рангований за рахунок високого індексу цитування.

11. Link Popularity — Яндекс використовує власну версію цього параметра, який називається індексом цитування. Цей показник роз­рахований для домена і, в загальному вигляді, вказує на кількість по­силань на домен з інших доменів.

Інформаційно-пошукова система Rambler /www.rambler.ru/

Незважаючи на англійську назву, на початку була створена для пошуку за російськомовними серверами. Містить мільйони документів з більш, ніж 15000 сайтів. Довго була єдиною з усіх російських пошуко­вих систем, яка визнавалася фірмою Microsoft. Репутації цієї системи шкодять величезна кількість гіпер- посилань на рекламне сміття та сай­ти низької якості, які є в результатах пошуку. Але, незважаючи на не­доліки, пошук інформації варто проводити тут через максимальну кількість повернених посилань на документи.

Пошукова система «Апорт» /www.aport.ru/

Кількість відомих їй серверів скла­дає більше 13 тисяч, а число доступ­них документів — біля 2 мільйонів. Як і Яndex, вона правильно розуміє лише російську мову. В системі «Апорт» запит представляє собою одне або декілька ключових слів або фразу з прийменниками та частка­ми (правда, прийменники та частки автоматично ігноруються). Важли­вою особливістю є те, що пошук від­бувається за всіма граматичними формами ключового слова. Підтри­мує простий та розширений пошук. Вона є дуже хорошою довідковою системою. Недоліком її є малий обсяг проіндексованих документів.

Інтернет-каталог List.Ru /www.list.ru/

Стає все більш популярним. На практиці з нього варто розпочинати пошук інформації в тих випадках, коли зовсім не зрозуміло, де ж її слід шукати.

Yahoo! /www.yahoo.com/

Yahoo! /www.yahoo.com/ — це

один із найпопулярніших тематич­них каталогів. Інформація в ньому організована за темами та підтема- ми, що в сполученні з відмінною по­шуковою системою дає можливість використовувати «Yahoo!» як до­бру відправну точку для початку пошуку потрібного документа в Ін- тернеті. На головній сторінці нада­ється доступ до двох основних ме­тодів роботи з каталогом — пошуку за ключовими словами і ієрархічному дереву розділів (категорій). Довідкова інформація за правилами складання простого запиту доступна за гіперпосиланням Help, а розширеного запиту — за гіперпосиланням Advanced Search Syntax.

AltaVista /www.altavista.com/

Володіє найбільш швидким меха­нізмом пошуку та має найбільшу базу даних про ресурси Інтернету. Існує два варіанти запиту: простий (Simpl Search) та розширений (Advanced). Можна задати країну, сервери якої треба переглянути для складання відповіді. На жаль, у «AltaVista» повільний темп оновлення бази даних, але це недолік всіх систем, що претендують на глобальне охоплення мережі Інтернет.

«AltaVista» відкрита в грудні 1995, а з червня 1996 року стала партнером «Yahoo!», і з того часу є вибраною пошуковою системою цього каталогу. Зараз вважається найбільшою і досить авторитетною пошуковою системою. Заслуговує на особливий інтерес, оскільки до­зволяє вести пошук не тільки на англійській, але й на російській і ба­гатьох інших мовах.

Міжнародна пошукова машина Google /www.google.com/

«Googol» — математичний термін, що означає одиницю зі 100 нулями. Використання цього терміну ком­панією «Google» відображає її за­вдання організувати величезні об­сяги інформації в Інтернеті. «Google» широко відомий як най­більший в світі пошуковий сервер, який простий у використанні і за долю секунди безкоштовно видає зазвичай релевантні результати по­шуку. В «Google» існує можливість пошуку інформації різними мо­вами, в т.ч. російською та українською. «Google» має власний ката­лог, організований за різними категоріями і темами. Пошук інформації в «Google» здійснюється шляхом як простого, так і роз­ширеного запиту. Можна встановити власні налаштування запиту й пошуку. Крім того, існує кнопка «Мне повезет!™», що автоматично переносить на першу із найдених сторінок. Пошук «Мне повезет!™» означає, що більше часу можна тратити на вивчення знайденого, аніж на його пошук. Зручність та простота «Google» зробили його однією з найвідоміших у світі пошукових систем.

Excite — http://www.excite.com/

Ця пошукова система, запущена в 1995 р., швидко розвивалася і вже у 1996 році змогла купити двох своїх конкурентів: Magellan і WebCrawler. Незважаючи на зміну власника, вказані два пошукові сервери продовжують працювати як незалежні системи.

«Excite» передбачає пошук інформації за трьома типами індексів:

1. Excite Search — індекси збираються пошуковим роботом — па­вуком;

2. Channels Excite — індекси проглянуті співробітниками, деякі мають рецензії (своєрідний каталог усередині пошукової сис­теми);

3. Excite NewsTracker — пошук ведеться виключно по серверах новин.

Hot Bot — http://www.hotbot.com/

Система запущена в травні 1996 року. Є дітищем культового журналу «Wired». Ця система використовує пошуковий механізм «Inktomi». У відборі позицій для багаторівневого рубрикатора пере­важає орієнтація на молодь, що навчається.

Infoseek — http://www.infoseek.com/

Запущена на початку 1995 року система «Infoseek» має вельми солідну репутацію. Американський сервер із пошуком за всіма англо­мовними ресурсами і розділами трирівневого рубрикатора. Рубрика- тор складений із урахуванням «сімейного користувача». Крім самої пошукової системи, включає каталог, формування якого здійснюєть­ся спеціальною програмою. Деякі з сайтів, що потрапили в каталог, мають спеціальну відмітку, що означає — «сайт оглянутий персона­лом і рекомендований користувачам».

Lycos — http://www.lycos.com/

Американський пошуковий сервер (про різні аспекти пошуку в розділі Pro Search), створений спеціально для дітей, оскільки «об­ходить» всі небезпечні сторінки і сайти. Підключення HotBot, дво­рівневий рубрикатор. Існуюча з кінця 1994 року пошукова система «Lycos» є найстарішою серед основних пошукових систем. Крім са­мої пошукової системи «Lycos» має каталог A2Z і рейтинг сторінок top 5% of all websites, який був дуже популярним.

Northern Light — http://www.northernlight.com/

Система почала працювати з серпня 1997 року і сьогодні це стрім­кими темпами індексована мережа, що ставить її нарівні з основними пошуковими системами. Система має можливість класифікувати до­кументи за темами, що є ще одним позитивним моментом її характе­ристики.

WebCrawler — http://www.вебcrawler.com/

Існує з квітня 1995 року. Вже в березні 1996 р. власником сис­теми стала відома «AOL», тому всім користувачам цього сервіс-про- вайдера була рекомендована саме ця пошукова система. В листопаді 1996 р. WebCrawler був куплений своїм конкурентом Excite, хоча і продовжує працювати як незалежна пошукова система. Має свою директорію рецензованих сторінок. Пошук по англомовних ресурсах здійснюється за словом або фразою чи розділами рубрикатора. Міс­тить розгалужений трирівневий рубрикатор.

Q

° Завдання для самоконтролю

1. Як класифікують веб-сервери Інтернету за призначенням?

2. Чому функціональні категорії веб-серверів розглядають як елементи інтегрованої програми маркетингу підприємства в мережі Інтернет?

3. Які основні завдання можуть висуватися при побудові системи марке­тингу в Інтернеті на основі веб-сервера?

4. Яким чином підприємства можуть отримувати прямий і непрямий прибуток при використанні серверів Інтернету?

5. У чому полягає загальна специфіка серверів управління трафіком?

6. Яке призначення і основи побудови пошукових систем?

7. З якою метою застосовують показник релевантності веб-сторінок ме­режі?

8. Якими є основні відмінності каталогів і пошукових систем?

9. У чому полягає специфіка використання ініціюючих серверів?

10. Які основні складові елементи порталів ви знаєте?

11. Для яких цілей застосовуються кінцеві сервери Інтернету?

12. Якими є різновиди інформаційних серверів Інтернету?

13. Які основні функції характерні для інтерактивних магазинів?

14. Які загальні цілі може реалізувати підприємство при створенні влас­ного інтерактивного магазину?

15. У чому полягають відмінності магазину в середовищі Інтернету від традиційної форми організації збуту?

16. Які особливості використання характерні для різних видів інтерактив­них магазинів?

17. З якою метою підприємство може створювати торговельний автомат і автоматичний магазин у мережі Інтернет?

18. Якими основними перевагами для фірми можна охарактеризувати ав­томатичний інтернет-магазин?

19. Які тенденції властиві розвитку інтернет-торгівлі в Україні та Європі?

20. Які пошукові системи вам відомі та в чому їх особливості?