РОЗДІЛ 4. КОМУНІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ

магниевый скраб beletage

Четвертий розділ передба­чає ознайомлення з влас­тивостями комунікаційного середовища Інтернет і до­цільністю їх врахування у маркетинговій діяльності підприємства.

Основні підрозділи:

4.1. Загальні особливості комунікаційного середовища Інтернету.

4.2. Можливості використання моделей комунікації в мережі для ведення маркетингової діяльності.

4.3. Врахування властивостей середовища Інтернету при побудові системи маркетингу.

4.4. Характеристика основних аргументів виходу засобів масової інформації в середовище Інтернету.

Ключові терміни:

традиційні засоби інформації, нові засоби інформації, файли «cookies», модель «один до багатьох», модель «один до одного», мо­дель «багато хто до багатьох», види комунікаційної взаємодії, ін­терактивна взаємодія, зворотні зв'язки, гіпертекст, мультимедіа, гіпермедіа, ефект присутності, мережева навігація, інтерактивне спілкування, просторовий континуум