Таким чином, побудова програми маркетингу на основі веб- сервера в середовищі Інтернету є ітераційним процесом, що змінюється разом з розвитком мережі. 6.2. Послідовність процесу формування веб-сервера підприємства

магниевый скраб beletage

Раніше вважалося, що сервери потрібні тільки великим корпо­раціям. Дійсно, деякі виділені сервери, що виконують специфічні за­вдання, більше підходять саме для них. Проте все більше і більше ма­лих підприємств — навіть ті, в яких використовується лише п'ять або й менше комп'ютерів, — вибирають серверні мережі для управління власною роботою і підвищення ефективності. Іншим ключовим сти­мулом до розгортання серверної мережі для власників і керівників малого бізнесу є можливість управляти безпекою і захищати важливі бізнес-дані.

Для забезпечення ефективної роботи веб-сервера підприємства потрібно враховувати наступні вимоги:

1. Веб-сервер, який складається з однієї чи декількох веб-сторі- нок. Останні являють собою файли певного формату, найпростіші — текстові. Більшість комерційних веб-серверів також можуть мати і графічні файли. На деяких знаходяться аудіо- та відеофайли, бази даних і програмне забезпечення. Веб-сторінка може бути як простою і дешевою, так і складною і дорогою. Важливим є оформлення веб- сторінок. Цим можна займатися самостійно, але лише тоді, коли є досвід роботи у сфері маркетингу та програмування. Окрім того, по­стійно знадобиться підтримка та оновлення інформації, що вимагає значних затрат часу та сил.

Графічні і мультимедійні матеріали відіграють важливу роль у формуванні змісту веб-сторінок. Вони підвищують ефективність сприйняття повідомлень. Проте питання про кількість і якість гра­фіків на веб-сторінках поки ще активно обговорюється. При цьому важливо враховувати наступне — дослідження показують, що близь­ко 40-45% користувачів мережі Інтернет проглядають вміст веб- сторінок в режимі без завантаження графіки, або зупиняють заванта­ження графічних файлів великого об'єму.

2. Дисковий простір на підключеному до мережі комп'ютері, на якому розташовані всі файли, що формують веб-сервер. Для цього можна обрати один з чотирьох варіантів:

- орендувати дисковий простір у сервісному центрі. Це може бути ваш провайдер чи будь-яка інша компанія, яка іменується веб-вузлом. Щоб отримати замовлення від сервісного центру, потрібен буде факс-апарат чи електронна пошта;

- орендувати простір в інтернет-магазині. Щоб отримати замов­лення теж потрібно мати факс-апарат чи електронну пошту;

- купити чи орендувати комп'ютер-сервер і розташувати його в офісі вашого провайдер, який буде займатися його підтримкою. Таке розташування називають спільним. Для того, щоб отрима­ти замовлення на купівлю продукції, потрібно мати електронну пошту. Окрім цього, необхідно придбати чи створити сервісне забезпечення для підтримки серверу. Доцільно також мати зна­чно сильнішу лінію Інтернету;

- купити чи орендувати комп'ютер-сервер і встановити його в офісі власної фірми. В більшості випадків це найдорожчий ва­ріант вирішення проблеми. Окрім того, він потребує найбіль­ших витрат, оскільки ви самостійно повинні подбати про ро­боту апаратного забезпечення. Потрібно також підключення до Інтернету та наявність брандмауера.

3. Інколи невеликі фірми домовляються із сервісними центрами чи з інтернет-магазинами, щоб ті передавали замовлення на купівлю через факс. Але замовлення, надіслані через електронну пошту легше оброби­ти, окрім того, електронна пошта знадобиться вам і в інших сферах. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення, встановлене хоча б на одному комп'ютері. Провайдер надасть вам рахунок за Інтернет.

4. Якщо ваша фірма збирається використовувати кредитні картки і ще не має торгового рахунку, то його необхідно відкрити. Крім того, знадобиться рахунок в розрахунковій палаті для перевірки кредитних карток. Перевірка кредиток, як правило, здійснюється за телефоном і вимагає встановлення додаткового обладнання та телефонної лінії. Якщо є потреба приймати замовлення через кредитні картки на веб- сторінці, тоді слід попередньо обумовити це зі своїм провайдером.

5. Необхідно підготувати штат підтримки і працівників, які бу­дуть приймати замовлення та зводити їх для передачі інформації на склад і в бухгалтерію.