Процес створення веб-сервера підприємства вимагає здійснен­ня таких послідовних етапів (рис. 6.1):

магниевый скраб beletage

1. Дослідіть інші веб-сервери. Особливо вивчіть веб-сервери основних конкурентів. За допомогою пошукових систем доцільно знайти в Інтернеті інформацію про власну фірму, про аналогічні то­вари та конкурентів.

Мета першого етапу — отримати якомога більше інформації і практичних навичок, окрім того, дослідивши відповідні пропозиції трьох конкурентів з позиції споживача, можна побачити переваги і недоліки свого підприємства і використати цю інформацію при ство­ренні власного веб-сервера.

2. Визначте призначення вашого веб-сервера. Тобто, яка його основна мета і цільова аудиторія. Почніть з найпростішого, створіть хоча б одну веб-сторінку з контактною інформацією. А потім по одній додавайте наступні сторінки для створення повноцінного веб-сервера фірми. Цей етап можна поділити на п'ять кроків:

• визначте цільову аудиторію, тобто наявних клієнтів і потенцій­них споживачів продукції вашої фірми. Причому перших біль­ше цікавить підтримка та нові пропозиції, а для других (серед них — особи, які ніколи не купляли продукцію фірми) необхід­но розказати, чим ви займаєтесь і що можете запропонувати. З цією аудиторією потрібно працювати лише методом переконан­ня. Визначте працівників фірми, дистриб'юторів, інформаційне агентство, інвесторів. На початковій стадії проекту краще об­межитися однією цільовою аудиторією;

• визначте основні цілі створення і функціонування веб-сервера фірми;

• подумайте, чи справді веб-сервер — найефективніший метод досягнення маркетингових цілей вашої фірми. Адже не вар­то одразу покладати надто великі надії на його результатив­ність;

• зважте, що очікують клієнти після відвідування веб-сервера фірми. Ваш перший веб-сервер повинен надавати цільовому споживачеві щось одне. Розкрутитись можна дещо пізніше. Результат відвідування веб-сервера повинен бути сформульо­ваний реченням за такою типовою схемою: «Такий-то отримав таке-то», наприклад:

Етапи створення веб-сервера підприємства

 

----------

Дослідіть веб-сервери конкурентів

----------

Визначте призначення вашого веб-сервера

 

 

----------

Знайдіть зразок веб-сервера

 

----------

Підготуйте інформацію для розміщення на веб-сервері

----------

 

Розподіліть обов'язки між вашим підприємством та іншими організаціями

 

----------

Складіть сценарій веб-сервера

 

 

----------

Створіть файли веб-сервера

 

 

----------

Протестуйте файли на комп'ютері вашої фірми

 

 

----------

Скопіюйте файли на комп'ютер веб-вузла

 

---------- *

 

Протестуйте веб-сервер в діалоговому режимі

 

---------- *

 

Потурбуйтесь про забезпечення зацікавленості до веб-сервера його відвідувачами

 

 

 

Організуйте підтримку та вдосконалення веб-сервера підприємства

Рис. 6.1. Етапи процесу створення веб-сервера підприємства

 

- працівники компанії у всіх куточках світу отримують останні повідомлення про зміни в кадровій системі;

- інвестори отримають всю інформацію, яка необхідна для ін­вестування в нашу компанію;

- клієнти знайдуть всю необхідну інформацію в нашій базі да­них, що спричинить зменшення телефонних звернень до ком­панії.

Визначте стиль та образ майбутнього веб-сервера фірми. Текст і графіка повинні відповідати смакам різних покупців. Ви повинні вирішити, чи буде він офіційним, чи невимушеним. Можливо, варто прагнути до інформаційної насиченості сервера. Проте недоцільно обирати той стиль, який подобається тільки вам, а варто обирати той стиль, який швидше сподобається клієнтам вашої фірми.

3. Знайдіть зразок серед веб-серверів, які ви досліджували на першому етапі проекту, виберіть один чи декілька зразків для моделі вашого майбутнього веб-сервера. Можна скопіювати зразок за допо­могою веб-браузера і зберегти його у своєму комп'ютері для майбут­ніх досліджень. За допомогою «View Source» браузера можна пере­глянути текст зразка HTML.

4. Підготуйте інформацію для розміщення на веб-сервері. Для цього необхідно адаптувати матеріали рекламних листівок, баз даних, прес-релізів, специфікацій товарів. Слід звернути увагу також на те, що при формуванні вашого першого веб-сервера надається змо­га відвідувачам шукати інформацію у його великій базі даних, а це по­требує значних фінансових і часових затрат. Отже, перш ніж перейти до наступного етапу, необхідно визначити призначення власного веб- сервера, цільову аудиторію та її можливі дії на вашому веб-сервері, способи вимірювання його ефективності та інформацію, яку бажано розмістити на сервері (для цього доцільно скласти відповідний план).

5. Розподіліть обов'язки між вашою фірмою та іншими ор­ганізаціями. На цьому етапі вже можна порахувати обсяг витрат і визначити завдання для співробітників та інших фірм. Крім того, важливим на цьому етапі є визначення, на чиєму комп'ютері буде розміщено веб-сервер — у вас в офісі, чи у провайдера.

Найкращий варіант — це розміщення веб-сервера у провайдера, оскільки це обійдеться фірмі значно дешевше і швидше. Крім того, власник веб-вузла забезпечить підтримку сервера та зможе вирішити технічні проблеми. При розміщенні сервера в комп'ютері вашої фір­ми витрати коштів будуть значно вищими і це займе багато часу.

6. Складіть сценарій сервера. Сценарій повинен передбачати розташування графіків, тексту, кнопок, інтерактивних бланків, кіль­кість і якість зв'язку. Особливу увагу слід звернути на першу сторін­ку, оскільки вона формує перше враження відвідувачів про ваш веб- сервер. Пам'ятайте, що кожен гіперзв'язок викликає затримку і, як наслідок, роздратування клієнта. Чим довше відвідувачу треба чека­ти, тим швидше він покине сервер. Спеціалісти наголошують на тому, що оптимальними є 4-5 натисків на кнопки мишки. Тому необхідно скласти майстер-список усіх необхідних файлів. І дуже важливим є вчасно зупинитися, нічого не додавати, а лише опрацювати до кінця все попередньо вами заплановане.

7. Створіть файли веб-сервера. Підготуйте кінцевий варіант тексту та конвертуйте його в формат HTML.

8. Протестуйте файли на комп'ютері вашої фірми. Перш ніж додавати нову сторінку на комп'ютер, де знаходиться ваш веб-сервер, протестуйте її на комп'ютері вашої фірми. Складіть список файлів, які викликають проблеми; запишіть всі отримані повідомлення про помилки. Визначте причини їх виникнення та внесіть зміни. Та­кож необхідно перевірити коректність всіх кодів HTML. Більшість програм для створення HTML-файлів мають функцію тестування HTML-текстів. Спеціальну програму можна знайти за адресою: www. webtech.com/html-val-sve. Вона не може протестувати весь сервер відразу, а тестує кожну сторінку окремо.

Окрім перевірки HTML, варто також перевірити усі зв'язки, щоб виявити недійсні. Існує ряд програм різного ступеня складності, які дозволяють автоматизувати цей процес, а саме:

- CyberSpider Link Test (www.cyberspyder.com/cslnkst1.html) Windows;

- InfoLink (ftp://ftp.zdnet.com/pecomp/0297/infoeval.2.0) Windows;

- Missinglink (www.rsol.com/ml) Unix;

- MOMSpider (www.ics.uci.edu/ВебSoft/MOMSpider) Unix;

- SiteAnalyst (www.microsoft.com) Windows;

- WebMaster (www.coast.com) Windows;

- Webxref (www.sara.nl/cgi-bin/rick_acc_Webexref) Unix.