6.3. Визначення маркетингових цілей розміщення веб-сервера в середовищі Інтернету

магниевый скраб beletage

Для успішної реалізації і забезпечення функціонування веб- сервера першочерговим завданням є визначення основних цілей роз­міщення веб-сервера в мережі. Навіть після короткого ознайомлення з різними типами веб-серверів можна виділити основні концепції, на яких вони базуються. Виходячи з цього, можна сформувати власну концепцію, що найбільш повно відповідає потребам фірми.

У маркетинговій діяльності підприємства розміщення веб- сервера в Інтернеті може передбачати досягнення таких основних цілей:

- рекламування, просування торговельної марки компанії і/або її товарів;

- розширення системи зв'язків із громадськістю;

- забезпечення споживачів, партнерів, акціонерів, рекламних агентів найбільш повною і достовірною інформацією про това­ри і фірму;

- забезпечення інформаційної перед- і післяпродажної підтрим­ки споживачів;

- забезпечення прямого продажу;

- забезпечення продажу однієї фірми іншим;

- організація каналу просування власної продукції (у випадку можливості її поширення через канали Інтернету).

Визначивши основні цілі присутності підприємства в мережі Інтернет, необхідно сформулювати критерії, за якими можна оціню­вати досягнення поставлених цілей. Такими критеріями можуть бути:

- кількість відвідувачів сервера за визначений період часу, якщо головна мета передбачає, наприклад, розвиток іміджу фірми;

- збільшення прибутку за деякий період часу як результат роз­ширення системи маркетингу за рахунок Інтернету і залучення більшої кількості клієнтів;

- збільшення обсягів продажу у випадку використання Інтернету як каналу для продажу товарів або послуг.