6.4.6. Фінансування

магниевый скраб beletage

Побудова системи маркетингу на основі веб-сервера вимагає зна­чних інвестицій, для чого необхідно знайти джерела фінансування. Один зі шляхів вирішення проблеми — використання позичкових ко­штів, для залучення яких потрібно скласти бізнес-план.

Бізнес-план діяльності підприємства в Інтернеті повинен да­вати чітке уявлення про вид діяльності, проблеми, з якими розроб­ники проекту можуть зіткнутися під час її ведення, і про результати діяльності. Крім того, план має складатися з урахуванням унікаль­ної природи електронної комерції в мережі. Бізнес-план — це проект майбутнього підприємства, ціль якого — переконати вкласти капітал у пропоноване підприємство.