РОЗДІЛ 7. ПОЗИЦІЮВАННЯ ВЕБ-СЕРВЕРА ПІДПРИЄМСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

магниевый скраб beletage

У сьомому розділі дано ха­рактеристику існуючих під­ходів до створення і реаліза­ції веб-сервера підприємства, підбору провайдерів послуг Інтернет і організації зворот­ного зв'язку із цільовою ау­диторією.

Основні питання розділу:

7.1. Вибір місця для розміщення веб-сервера підприємства.

7.2. Визначення провайдера послуг для потреб Інтернет-марке- тингу.

7.3. Правила підбору доменного імені для власного веб-сервера.

7.4. Підходи до створення і реалізації дизайну веб-сервера фірми.

7.5. Створення веб-сторінок сервера і організація зворотного зв'язку з цільовою аудиторією.

Ключові терміни:

провайдери послуг Інтернет, доменне ім'я, кореневий домен, доме­ни другого рівня, домени третього рівня, реєстрація домену, схеми побудови веб-серверів, структура книги, просторова схема, дере­во документів, способи графічних зображень, зворотний зв'язок з аудиторією, log-файли, файли cookies (сооМефайли).