Покупець

магниевый скраб beletage

 

6. Доставка товару

1. Реклама товару

5. Замовлення і оплата товару

3. Ознайом­лення з товаром

4. Вивчення

товару, порівняння з аналогами

Товар

І

2. Пропозиція

k

товару

 

Продавець f

Позначення:

----- ► - інформаційно-товарні потоки

- суб'єктивно-об'єктний склад операцій купівлі-продажу

 

Рис. 1.2. Схема взаємодії продавця і покупця при здійсненні операції купівлі-продажу

Наприклад, при веденні електронної комерції з шести етапів вза­ємодії п'ять реалізуються в цифровій формі і взаємодія відбуваєть­ся не з фактичним товаром, а з його цифровою формою — інформа­цією, що надається продавцем покупцеві (рис. 1.3). Саме утворення цифрової форми товару і здійснення операцій з нею у цьому випадку складає основну відмінність електронної комерції від традиційних торгових операцій.

- суб'єктивно-об'єктний склад операцій купівлі-продажу

(0 - цифрові форми об'єктів

Рис. 1.3. Схема взаємодії продавця і покупця при здійсненні електронної комерції

З рис. 1.4 видно, що наявність блоку інтерактивної взаємодії до­зволяє доповнювати маркетингову інформацію про ринок і клієнта, що формується традиційними методами, а також показаний різний пріоритет інформації, що надається: для системи управління — це ін­формація, необхідна для ухвалення рішення; для користувача — це маркетингове повідомлення.

З врахуванням особливостей сучасної бізнес-практики підпри­ємств слід також виділити окремі групи маркетингових і комерційних завдань, які більш ефективно можна реалізовувати за допомогою вико­ристання можливостей Інтернету та основних його сервісів (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Групування інтернет-інструментів маркетингу за завданнями, які вони вирішують

Засоби

Марке­тингові дослід­ження

Інфор­мування

Реклама

Зво­ротний зв'язок

Інфор­маційна підтрим­ка

Комер­ційні операції

Електронна пошта

 

+

+

+

+

+

Інтернет-сторінка

 

+

+

+

 

 

Сайт

 

+

+

+

+

 

Банерна реклама

 

+

+

 

 

 

Пошукові системи

+

 

 

 

 

 

Листи розсилки

 

+

+

 

+

 

Дискусійні групи

+

+

 

+

+

 

Інтернет-сервер

 

+

+

+

+

+