7.2. Визначення провайдера послуг для потреб інтернет-маркетингу

магниевый скраб beletage

Будь-яке використання мережі, в тому числі і для потреб інтер- нет-маркетингу, забезпечується за допомогою спеціалізованих ком­паній, яких називають інтернет-провайдерами чи провайдерами послуг Інтернету (табл.7.1). Детальна інформація про вітчизняних провайдерів подана в додатках Д і Е.

Інтернет-провайдерів можна поділити на певні типи відпо­відно до тих послуг, які вони надають:

- провайдери доступу;

- хостинг-провайдери;

- магістральні (backbone) провайдери;

- канальні провайдери;

- провайдери «останньої милі» тощо.

Таблиця 7.1

Види та характеристика інтернет-провайдерів

Вид провайдера

Характеристика провайдера

Примітки

Первинні провайде­ри

Забезпечують вихід в світовий Ін- тернет у світових пунктах обміну трафіком (NAP Network Access Point; MAE Metropolitan Area Exchange; CIX Commercial Ін­тернет Exchange)

В Україні відсутні

Провайдери першо­го рівня (первинні регіональні провай­дери послуг)

Компанії, що надають послуги по доступу до ресурсів Інтернету міс­цевим (локальним) користувачам та іншим провайдерам. В свою чергу, користуються послугами закордонних компаній, що зна­ходяться в міжнародних пунктах обміну трафіком (національні) за допомогою внутрішніх каналів.

В Україні приб­лизно 20 (в Києві — 12)

Великі провайдери

Сюди, як правило, належать про­вайдери першого рівня, а також компанії другого рівня, що мають велику кількість користувачів.

В Україні приб­лизно 40

Інші (провайдери другого і третього рівня, середні, малі і т.д.)

Сюди можна віднести компанії, що орендують канали різної про­пускної спроможності в інших провайдерів з десятками-сотня- ми вхідних ліній

Більшість україн­ських провайдерів належить саме до цього виду