Провайдери можуть надавати такі види основних послуг, пов'язаних із використанням Інтернету:

магниевый скраб beletage

- забезпечення доступу до мережі через телефонні лінії, що ко­мутуються;

- забезпечення доступу до Інтернету через виділені телефонні лі­нії та цифрові канали зв'язку;

- реєстрація доменного імені сервера клієнта;

- надання в оренду дискового простору для розміщення веб- сервера або веб-сторінок;

- адміністрування і підтримка сервера, розташованого на орендо­ваному просторі.

Крім зазначених основних послуг, провайдери можуть про­понувати ряд додаткових послуг, наприклад, консультації з веб- дизайну, реєстрацію веб-сервера в основних пошукових системах і веб-каталогах Інтернету тощо.

Визначення провайдера є відповідальним рішенням, тому при його виборі, крім інформації про рівень цін на надані послуги, необ­хідно одержати якнайбільше інформації про самого провайдера. Це може виявитися складним завданням, але якщо фірма збирається до­вірити провайдеру власний веб-сервер, зробити це необхідно, щоб за­безпечити якісну і надійну роботу сервера та захистити себе від необ­хідності зміни провайдера.

Вимоги до підбору провайдера. При виборі провайдера послуг Інтернету підприємству потрібно одержати і проаналізувати такі дані:

1. Яким каналом зв'язку з Інтернетом володіє провайдер? Насам­перед важлива пропускна здатність каналу, оскільки недостатньо ви­сока швидкість роботи може призвести до повільної роботи сервера і, як наслідок, до втрати відвідувачів. Важливо також, з яким вузлом Інтернету провайдер зв'язаний високошвидкісним каналом. Напри­клад, якщо провайдер має у своєму розпорядженні канал зв'язку тіль­ки з яким-небудь вузлом у Європі або Америці, тоді українські від­відувачі сервера будуть одержувати доступ до нього через численні проміжні вузли, що також спричинить затримки в роботі сервера.

2. Яке устаткування і програмне забезпечення використовується провайдером? Недостатня потужність устаткування, що використо­вується провайдером, може стати ще одною причиною можливого уповільнення роботи сервера, розміщеного на дисковому просторі. Якщо на комп'ютері провайдера розташовано багато часто відвід­уваних веб-серверів, тоді комп'ютер може просто не справлятися з навантаженням. Причому слабким місцем може бути не тільки недо­статня потужність використовуваних провайдером комп'ютерів, але і недостатня пропускна здатність локальної мережі, що поєднує їх.

Програмне забезпечення, що використовується провайдером, також може впливати на швидкість роботи сервера.

3. Чи забезпечується достатня надійність роботи веб-сервера? Крім високої продуктивності роботи сервера, дуже важливо, щоб сервер працював абсолютно надійно і був цілодобово доступний для відвідувачів. Для цього бажано, щоб провайдер володів більш, ніж одним каналом зв'язку з Інтернетом, а комп'ютерне устаткування, на якому фізично розташований сервер, було достатньо безвідмовне. Важливим фактором є кваліфікація персоналу провайдера, оскільки без грамотного адміністрування й обслуговування ніяке устаткуван­ня не може гарантувати надійної роботи.

4. Чи підтримується на достатньому рівні захист інформації? На жаль, сервери мережі Інтернет періодично підпадають під атаки хакерів. Тому необхідно переконатися, що провайдер здатний забез­печити достатній рівень захисту інформації, розташованої на його комп'ютерах. Вимоги до захисту інформації стають особливо важли­вими, якщо передбачається використання веб-сервера не тільки для реклами продукції, але і безпосередньо для електронного продажу.

5. Чи надається можливість одержання статистичної інформа­ції? Для успішної реалізації будь-яких стратегій інтернет-маркетингу необхідно володіти максимально повною інформацією про відвід­ування сервера. Зазвичай провайдери надають якийсь статистичний звіт про відвідування сервера. У цей звіт можуть входити такі дані: загальна кількість запитів за звітний період; середньоденна кількість запитів; кількість успішних і невдалих запитів; обсяг викликаних да­них; розподіл запитів за днями тижня; розподіл запитів за годинами; розподіл відвідувачів за доменами та інші. Всі перераховані дані, що включаються звичайно в наданий провайдером звіт, є результатом обробки файлу-протоколу запитів до сервера. У такому файлі, як правило, міститься докладна інформація про всі запити, зроблені до сервера. Тому ідеальним можна вважати випадок, коли, крім типо­вого звіту, провайдер надає повну версію файлу-протоколу. Маючи такий файл, можна підготувати будь-які статистичні звіти. На жаль, далеко не всі провайдери надають можливість одержання статистич­них даних без обмежень.

6. Чи забезпечується якісний зв'язок через телефонні лінії, що кому­туються? Це питання не має прямого відношення до надійної роботи розміщеного в провайдера сервера, тому що для доступу відвідувачів до сервера використовується високошвидкісний канал зв'язку. Проте якість зв'язку з інтернет-провайдером через телефонну лінію, що ко­мутується, з використанням модему має важливе значення, оскільки в більшості випадків саме такий спосіб зв'язку використовується для внесення змін і доповнень на сервері.

Далеко не всі провайдери цілком задовольняють перераховані вище вимоги, тому при виборі провайдера доцільно укладати догово­ри з декількома з них. Наприклад, якщо знайдено провайдера, який забезпечує прийнятні умови для розміщення веб-сервера, але не вла­штовує якість модемного зв'язку з ним, тоді можна розмістити сервер в одного провайдера, а для доступу до Інтернету через телефонну лі­нію користуватися послугами іншого.