7.3. Правила підбору доменного імені для власного веб-сервера

магниевый скраб beletage

Для будь-якої фірми чи просто користувача Інтернету, що орга­нізовують власний сервер, необхідно одержати доменне ім'я, яке до­зволяє розпізнати його серед інших у мережі. При розміщенні веб- сервера найбільш простим способом є використання імені домену, пропонованого провайдером послуг Інтернету. Однак такий варіант прийнятний тільки у випадку мінімального використання мережі в маркетингових цілях.

Існують такі причини для використання власного імені домену:

- поліпшується впізнавання імені;

- спрощується для споживачів процедура запам'ятовування ін- тернет-адреси фірми;

- це показує, що фірма є серйозним учасником в середовищі Ін- тернету;

- захищаються інвестиції в рекламу від непорозумінь із провай­дером;

- дозволяється залишити те ж ім'я домену при зміні провайдера.

Організації або фізичній особі, що бажає зареєструвати свій до­мен, варто звернутися до адміністратора якого-небудь вже існуючого домену.

Абсолютна більшість українських серверів зареєстровані в зоні «.ua» (це так званий кореневий домен) і мають таку адресу: «ім'я_ сервера.ua». Цей кореневий домен є своєрідним позначенням укра­їнського простору Інтернету і призначений для реєстрації доменів українських серверів.

Можна звернутися до адміністраторів інших кореневих доменів, наприклад, «.ru», «com», «.org», «.net» і т.д., проте зареєструвати домен у цьому випадку буде складніше і з технічної, і з організаційної точок зору, оскільки за це відповідають закордонні організації.

Крім цього, можна звернутися до адміністраторів доменів друго­го рівня з проханням організувати доменну адресу у своїй зоні. Це можуть бути як приватна організація, так і адміністратори доменів, що мають статус загального користування. До доменів загального ко­ристування належать всі географічні домени будь-якого рівня, а та­кож домени другого рівня: «com.ua», «gov.ua», «org.ua», «mil.ua», «edu.ua», «net.ua», «int.ua» і «ac.ua». Це буде домен третього рівня:

 

«ім'я _ сервера. _ ім'я _ географічного / публічного домену .ua»

 

Процедура одержання домену другого рівня в зоні «ua» досить проста, але вимагає дотримання вимог, що у цілому відповідають за­гальноприйнятим світовим стандартам. Реєстрація доменів другого рівня здійснюється на підставі заявки, поданої від організації — юри­дичної особи. Заявка повинна бути заповнена за формою, у якій міс­титься інформація тільки про одне ім'я домену, а також дані про осіб, що будуть займатися адмініструванням домену і його технічним об­слуговуванням, дані про організацію-власника.

Вибір доменного імені — завдання зовсім не таке просте, як зда­ється на перший погляд. По-перше, не завжди вдається одразу піді­брати ім'я, яке влаштовувало б всі зацікавлені сторони, відображало специфіку бізнесу, а також добре запам'ятовувалося клієнтам. По- друге, вибравши доменне ім'я, нема гарантії того, що воно ще вільне, адже в мережі Інтернет, де облік доменів йде на десятки мільйонів, унікальність імен є основним формуючим принципом і вибір імені в багатьох випадках — досить трудомісткий процес. Крім того, потріб­но вибрати такий домен, який би легко запам'ятовувався.