При виготовленні графічних зображень і виборі їхнього роз­ташування необхідно враховувати кілька правил:

магниевый скраб beletage

1. Обсяг графічного матеріалу на сторінці не повинен переви­щувати 50 Кбайт, оскільки при більшому обсязі користувачі можуть втратити інтерес через тривалість завантаження сторінки.

2. Треба враховувати, що кількість відображуваних кольорів і роздільна здатність моніторів у різних користувачів сильно відрізня­ються, а це обумовлює необхідність проведення попереднього тесту­вання.

3. Найкраща комбінація — це використання графічної й текстової інформації.

Інший спосіб надання унікальності і кращого сприйняття веб- сервера — це використання фонового зображення.

Одним із змінних параметрів є розміри сторінок. Довгі сторінки зручні, якщо передбачається, що користувачі будуть їх надалі роз- друковувати для подальшого ознайомлення, наприклад, документи. Велика кількість невеликих сторінок є зручним при їхньому співвід­несенні з визначеною тематикою, у випадку якщо вони використову­ються для ознайомлення і т.д.

Організація зворотного зв'язку з аудиторією. Для поліпшення взаємозв'язку з клієнтами на веб-сервері можуть бути організовані гостьова книга, форма для запиту визначеної інформації, форма для замовлення товару, анкета.

Одним з методів проведення досліджень аудиторії веб-сервера в межах загальної концепції маркетингу підприємства в Інтернеті є ви­користання статистичних даних про поведінку відвідувачів сервера, які можуть бути отримані з log-файлів сервера, із запитів користува­чів, відслідковування за їх поведінкою, за способом навігації по веб- серверу або на основі використання файлів cookies.

Більш вдосконаленим варіантом є використання статисти­ки, що одержується провайдером послуг Інтернету. Він підтри­мує log-файли, у яких міститься інформація з кожного запиту веб- сторінки або графічного об'єкта із сервера. У log-файлі міститься така інформація: домен, звідки прийшов відвідувач, дата і час відвід­ування, команда, файл запиту, через яке посилання він потрапив на сервер, який браузер він використовує і на якій платформі (уміст log- файлу визначається його форматом). Log-файл не містить інформації про електронну адресу відвідувача, а тільки представляє назву його домену, однак це може становити значний інтерес, якщо домен харак­теризує географічний регіон користувача. Великою інформативністю володіє джерело, звідки відвідувач потрапив на сервер, адже дозволяє аналізувати ефективність різних джерел доступу до веб-сервера.

Провайдер має можливість установки програмного забезпечення, яке проводить статистичний аналіз даних і може автоматично роби­ти звіти щодня, щотижня або щомісяця і потім відправляти їх через електронну пошту власнику сервера.