Позитивні якості cookies для інтернет-маркетингу:

магниевый скраб beletage

1) їх здатність розширити можливості застосування цільового маркетингу й індивідуального підходу до кожного окремого споживача;

2) відслідковування моделей продажу;

3) персоналізація продажу;

4) стимулювання продажу за рахунок спільного використання cookies кількома фірмами;

5) тестування ефективності баннерної реклами;

6) побудова персоналізованого представлення змісту сервера;

7) можливість взаємозв'язку кількох серверів;

8) можливість збору і наступного продажу даних про користува­чів;

9) моніторинг споживацьких сесій на веб-сервері.

Негативні властивості cookies:

10)недотримання секретності;

11) відслідковування браузерів, а не конкретних користувачів;

12) програмні засоби можуть протидіяти cookies, наприклад, сти­рати їх з диска комп'ютера;

13) можливість в останніх версіях браузерів відключати прийом cookies;

14) розвиток нових технологій, що не мають можливостей запису будь-яких даних.

Після завершення початкової побудови веб-сервера необхідно провести його тестування і перевірку виконання ним всіх основних функцій. Тільки після цього можна переходити до його установки в Інтернеті і виконання програми його рекламування.

Завдання для самоконтролю

1. Які підходи можливі при виборі підприємством місця для позицію- вання веб-сервера в мережі Інтернет?

2. У чому полягають основні переваги і недоліки кожного з цих підходів?

3. Які види послуг можуть надавати підприємству інтернет-провайдери?

4. На основі якої інформації здійснюється вибір провайдера послуг Ін- тернету?

5. Чим обумовлена доцільність використання підприємством власного доменного імені веб-сервера?

6. Які основні види доменів розрізняють за структурною побудовою?

7. У якій послідовності проводиться реєстрація доменного імені веб- сервера підприємства?

8. Які підходи застосовують при створенні та реалізації дизайну веб- сервера підприємства?

9. Чим керуються при визначенні доцільної структури веб-сервера?

10. Які основні схеми побудови серверів можуть використовуватись?

11. Що доцільно враховувати маркетологам під час пристосування струк­турної побудови та оформлення веб-сторінок до потреб і можливостей цільової аудиторії сервера підприємства?

12. Якими правилами керуються при створенні веб-сторінок сервера?

13. Які підходи застосовуються для організації зворотного зв'язку підпри­ємства з інтернет-аудиторією через веб-сервер?

14. Як підприємство може використовувати статистичну інформацію від провайдера послуг Інтернету при плануванні стратегії маркетингу в мережі?

15. Яке значення відіграють cookie-файли у процесі відстеження поведін­ки споживачів із цільової аудиторії?

16. Які переваги і недоліки характерні при застосуванні cookie-файлів для аналізу інтересів відвідувачів веб-сторінок?

РОЗДІЛ 8. МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-СЕРВЕРА ПІДПРИЄМСТВА

Восьмий розділ представить Вам маркетингові прийоми побудови ефективної систе­ми маркетингу підприємства в мережі Інтернет і методи­ки оцінки ефективності його веб-сервера.

Основні підрозділи:

8.1. Проведення маркетингових заходів для залучення відвідувачів на веб-сервер підприємства.

8.2. Характеристика методів ціноутворення на рекламування веб-сервера підприємства.

8.3. Визначення ефективності побудови системи маркетингу в се­редовищі Інтернету.

8.4. Оцінка економічної ефективності веб-сервера підприємства.

8.5. Оцінка інтеграції веб-сервера з інформаційною системою під­приємства.

8.6. Визначення маркетингових параметрів ефективності веб- сервера.

8.7. Комплексний підхід до оцінювання ефективності інтернет- реклами.

Ключові терміни:

веб-каталоги, жовті сторінки, оплата за кількість показів, опла­та за кількістю кліків, оплата залежно від кінцевих результатів,

погодинна оплата, економічні параметри, організаційні параме­три, маркетингові параметри, економічна ефективність, одно­разові витрати, експлуатаційні витрати, інформаційна система підприємства, маркетингові параметри ефективності.