Розміщення посилань на інших веб-серверах, наприклад:

магниевый скраб beletage

- розміщення посилань на серверах партнерів по бізнесу (на­приклад, фірма-виробник якого-небудь устаткування може розмістити на своєму сервері посилання на сервери своїх ди­лерів або торговельна фірма, що постачає товари різних ви­робників, може розмістити на своєму сервері посилання на сервери відповідних виробників товарів);

- обмін посиланнями, при цьому необов'язкова наявність яких- небудь партнерських відносин — досить приблизної рівності між показниками відвідуваності серверів;

- розміщення посилань в обмін на що-небудь інше (зокрема, в обмін на дозвіл користуватися інформаційними матеріалами сервера, тому що проблема створення значного обсягу безко­штовної інформації постає перед усіма розробниками серве­рів і використання інформаційних матеріалів із посиланням на першоджерело є розповсюдженою практикою).

6. Публікація на інших серверах матеріалів, що містять по­силання на веб-сервер фірми. Прикладом таких публікацій можуть бути он-лайнові (on-line) журнали. У будь-якій пошуковій машині можна знайти список таких публікацій відповідно до специфіки біз­несу.

7. Розміщення платних рекламних оголошень на добре відвід­уваних серверах. Багато серверів з високими показниками відвід­уваності надають можливість платного розміщення рекламних ого­лошень на своїх сторінках. Наприклад, платні рекламні оголошення можна розмістити на серверах пошукових машин і веб-каталогів, що звичайно мають дуже високу відвідуваність. Рекламні оголошення можуть мати вигляд текстових вставок (текстове повідомлення на сторінці), графічних вставок (баннерів, тобто картинок-гіперпоси- лань), просто гіперпосилань.

8. Участь у інтернет-телеконференціях, аудиторія яких пред­ставлена потенційними споживачами продукції фірми, що дає мож­ливість ефективно проврекламувати сервер.

9. Використання тематичних списків розсилання. Можна від­правити повідомлення про свій сервер у тематичні списки розсилан­ня, що відповідають сфері діяльності фірми. Деякі компанії формують списки розсилання з адресатів, які згідні одержувати рекламу, напри­клад, в обмін на безкоштовне користування електронною поштою.

Використання імені веб-сервера у всіх видах рекламної продукції фірми та застосування традиційних видів реклами.

Реклама сервера за допомогою Інтернету може прекрасно доповню­ватися традиційною рекламою. Реклама веб-сервера мало чим відріз­няється від реклами інших товарів і, на відміну від інтернет-реклами, методи і засоби проведення традиційних рекламних кампаній вже відпрацьовані протягом останніх десятиліть.