8.2. Характеристика методів ціноутворення на рекламування веб-сервера підприємства

магниевый скраб beletage

У практиці розрізняють такі методи ціноутворення на рекламу сервера:

• Оплата за кількість показів. Ціна базується на кількості пока­зів користувачам сторінки, на якій розміщений баннер. В основі мето­ду лежить так званий СРМ (cost per thousand impressions) — вартість показу рекламного повідомлення одній тисячі осіб. СРМ не є постій­ною величиною і може коливатися в межах від 5 до 250$. Наприклад, Netscape бере 30$ за показ баннера тисячі відвідувачів, a Yahoo — 20$, що можна порівняти з цінами на рекламу в друкованих виданнях.

• Оплата за кількістю кліків (click — клацнути). Метод заснова­ний не на вимірі відвідувань сторінки з баннером, а на кількості людей, які «клацнули» на цьому баннері, тобто на реальних відвідуваннях сторінки рекламодавця. Цей спосіб користується найбільшим попи­том серед рекламодавців, але він не враховує пасивної дії реклами, того, що навіть поверхневий погляд на добре побудований баннер су­проводжується відображенням інформації у свідомості користувача.

• Оплата залежно від кінцевих результатів. При цьому спосо­бі вартість рекламних послуг прирівнюється до кінцевих результатів проведення рекламної кампанії.

• Погодинна оплата. Це вид звичайної оплати реклами, однак в основі лежить облік кількості відвідувачів сервера і його сторінок.