8.5. Оцінка інтеграції веб-сервера з інформаційною системою підприємства

магниевый скраб beletage

Оцінка організаційних аспектів характеризує інтегрованість но­вих способів побудови маркетингової діяльності підприємства в іс­нуючу структуру підприємства.

Параметр інтеграції веб-сервера з існуючою інформаційною сис­темою (П) характеризує ступінь сполучення виконання різних функ­цій новою та існуючою інформаційною структурою підприємства і визначається за такою формулою:

n

Т.Р

П =

г n j=1

де Р — кількість функцій, виконуваних спільно як існуючою, так і новою інформаційною системою;

Ро — загальна кількість функцій, що можуть бути сполучені існу­ючою та новою інформаційними системами.

Як приклад виконуваних функцій можна навести ведення баз да­них, сполучення яких може, наприклад, скоротити число необхідних дій, які пов'язані із введенням інформації, й підвищити тим самим ефективність діяльності підприємства в цілому.

Другий параметр цієї групи характеризує інтегрованість нової системи з існуючою діяльністю підприємства (П). Визначається він як відношення числа функцій, підтримуваних системою марке­тингу на основі веб-сервера в середовищі Інтернету (Рм), до загально­го числа функцій, що відображають діяльність підприємства загалом

У Р

/ ' м

П = —

У ^

j=1