8.6. Визначення маркетингових параметрів ефективності веб-сервера

магниевый скраб beletage

Маркетингові параметри характеризують ефективність прове­дення маркетингової програми реалізації та просування веб-сервера в Інтернеті та визначають ефективність використання фірмою інстру­ментів веб-маркетингу.

В основі визначення цих параметрів лежить аналіз інформації, що може одержуватися з log-файлів веб-сервера або при застосуванні файлів cookies. Отримані дані можуть бути використані з найбіль­шою ефективністю у випадку відстеження їхніх змін в часі, а також бути критеріями корегування як усього плану реалізації і просування веб-сервера, так і перегляду проведених заходів у рамках розробленої маркетингової програми просування сервера підприємства. Виділя­ють такі параметри:

1. Ефективність різних входів на сервер (Пдж). Характеризує ефективність використання різних джерел залучення відвідувачів на сервер. Визначається як відношення відвідувачів, які скористалися

цим джерелом (5йж), до загальної кількості відвідувань сервера (5з):

S

П _ Ідж Ідж ^

2. Оцінка відвідуваності веб-сторінок сервера (ПІстр). Харак­теризує популярність сторінок веб-сервера. Визначається для кожної сторінки як відношення кількості відвідувань веб-сторінки (S ) до загальної кількості відвідувань сервера (5з):

Sr

П _____________________________________________________ Істр

Істр s

3. Ефективність баннерної реклами (Еб). Визначає ефектив­ність кожного рекламного баннера і дозволяє як порівнювати їх, так і вдосконалювати. Базується на аналізі відвідувачів, на яких реклама вплинула, і вони скористалися баннером — посиланням — і перейшли з його допомогою на веб-сервер фірми. Визначається як відношення відвідувачів сторінки (SI6), на якій розміщений баннер, до числа тих, що «клікнули» на нього (51о):

S

п16 ~ s

Slо

Ефективність перетворення відвідувачів сервера в покупців

(HJ для випадку, якщо на веб-сервері підприємства реалізований віртуальний магазин. Визначається як процентне співвідношення між відвідувачами, що перейшли до активних дій з придбання товарів (S ), і загальною кількістю відвідувачів сервера (S):

S

П 100%.

птр s

4. Кількість повторних відвідувань (К). Характеризує ви­конання другої основної функції веб-маркетингу після початкового залучення відвідувачів на сервер, а саме: забезпечення максимальної кількості повторних відвідувань сервера. Визначається як середня величина, рівна відношенню загальної кількості відвідувань сервера (S ) до загального числа його відвідувачів (S):

K= Sl . n S