8.7. Комплексний підхід до оцінювання ефективності інтернет-реклами

магниевый скраб beletage

Будь-яка комерційна реклама має на увазі повернення вкладень, тому оцінка ефективності реклами є одним із найважливіших за­вдань, що постають перед рекламодавцем і рекламним агентством. Саме оцінка ефективності дозволяє визначити, наскільки результа­тивний рекламний вплив, чи окупилися витрати, які рекламні носії вплинули, чи правильно був розподілений рекламний бюджет, як підвищити ефективність рекламних заходів.

Філліп Котлер писав: «Правильне розміщення реклами й керу­вання рекламною кампанією багато в чому визначаються оцінкою їх­ньої ефективності. Однак фундаментальних досліджень щодо оцінки ефектності реклами вкрай мало».

Така ж ситуація характерна і для інтернет-реклами, оскільки в цій сфері значних досліджень, пов'язаних з розробкою методів оцінки її ефективності, поки недостатньо. Як правило, цей факт пояснюється тим, що ефективність рекламної діяльності залежить не тільки від самої реклами, але й цілого ряду як контрольованих, так і неконтро- льованих факторів, таких як економічна ситуація в країні, пора року, ціни на товар, кваліфікації персоналу й т.д. Варто також враховувати, що ефект від реклами може наступати не відразу й бути розтягнутий у часі, що створює значні труднощі в розробці об'єктивних методів оцінки ефективності рекламних кампаній.

Багато фірм відмовляються витрачати гроші на інтернет-ре- кламу, тому що мають тільки незрозумілу інформацію про способи оцінки ефективності реклами в Інтернеті. Найчастіше маркетологи керуються тільки кількістю кліків і відвідувань веб-сайтів, що не дає й не може дати повної й об'єктивної оцінки ефективності інтернет- реклами підприємства.

При оцінці ефективності інтернет-реклами, в першу чергу, необ­хідно зіставити мету й завдання, які ставляться, з досягнутими ре­зультатами.