Оцінка ефективності на стадіях взаємодії інтернет-користува- чів з рекламною інформацією. В літературі широко відома так звана модель AIDA, що має на увазі чотири стадії взаємодії споживача з рекламною інформацією: увага (attention); інтерес (interest); ба­жання (desire); дія (action).

Таблиця 8.1

Група

Показники

 

1)

Кількість показів

 

2)

Кількість унікальних показів

 

3)

Перетинання аудиторій

 

4)

Кількість кліків

 

5)

Кількість унікальних кліків

 

6)

Помітність