Спираючись на модель AIDA, можна виділити такі стадії взає­модії інтернет-користувачів із рекламною інформацією:

1. Демонстрація рекламного повідомлення.

2. Залучення уваги.

3. Зацікавленість.

4. Відвідування веб-сайта.

5. Дія.

6. Повторення.

На кожній із цих стадій можна виділити окремий набір показ­ників, які можуть виявитись важливими в процесі проведення під­приємством оцінки ефективності власної реклами в мережі Інтернет (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Показники ефективності на стадіях взаємодії інтернет-користувачів із рекламною інформацією

Стадія

Показники

Демонстрація

рекламного повідомлення

Кількість показів

• Кількість унікальних показів

• Перетинання аудиторій

• Вартість розміщення реклами

• Частота показу

• CPM

• CPUI

Продовження табл. 8.2

Залучення уваги

Помітність

• Запам'ятовуваність

• Впізнаваність

Зацікавленість

Кількість кліків

• Кількість унікальних кліків

• CTR

• Частота кліків

• CPC

• CPUC

Відвідування веб-сайту

Кількість унікальних користувачів

• Кількість відвідувань

• Частота відвідування

• Кількість нових користувачів

• Географічний розподіл користувачів

• Число переглядів сторінок

• Глибина перегляду

• Рух по сайту

• Довжина відвідування

• CPUU

• CPV

Дія

Кількість дій

• Кількість замовлень

• Кількість продажів

• Обсяг продажів

• Середня сума покупки

• Кількість клієнтів

• Середня кількість продажів на кожно­го клієнта

• CPA

• CPO