ГЛОСАРІЙ

А

Авторизація — надання користувачеві дозволу на доступ до ре­сурсів мережі. Перевірка прав або особи користувача, необхідна для безпечної роботи мережі.

Аккаунт — обліковий запис користувача, який зберігається на комп'ютері; включає ім'я користувача в системі, справжнє ім'я, па­роль, права користувача, ім'я домашнього каталогу.

Аналіз сайту — перший етап перед початком робіт по оптиміза- ції та просуванню сайту. Дозволяє оцінити переваги і недоліки сайту (структура, дизайн, вміст, навігація й програмна частина), досягнути добрих результатів на наступних етапах розкручування сайту.

Аналіз трафіку — дослідження інформації шляхом спостере­ження потоків трафіка (наявність і відсутність пересилання даних, кількість блоків даних, напрямок пересилання тощо).

Анімація — технологія мультімедіа, що дозволяє створювати вра­ження рухомого зображення. Використовується для пожвавлення веб-сторінки, залучення до неї уваги.

Анонімний FTP-доступ — дозволяє відвідувачеві сайту скачува­ти і розміщувати файли на Вашому сервері. Здійснюється через бра- узер або FTP-клієнт.

Апдейт (з англ. Update) — процес оновлення програмних про­дуктів. Також програма, що містить оновлені елементи.

Архів — сайт (розділ сайту), що містить підбірку матеріалів за певною темою, або файли певного типу.

Аудиторія сайту — загальне визначення унікальних відвідува­чів, що побували на сайті за певну кількість часу. Чим більше розмір аудиторії, тим вище успіх інтернет-проекту.

Аутентифікація — перевірка достовірності об'єкту в мережі пе­ред наданням доступу до даних.

Б

База даних (Database) — сукупність організованих даних, до­ступних багатьом користувачам. Управляється за допомогою систе­ми управління базами даних (СУБД).

Бан (з англ. ban «забороняти») — видалення сайту адміністра­цією пошукової системи з пошукової видачі за порушення правил.

Банер (з англ. banner) — картинка або текстовий блок реклам­ного характеру, натиснувши (клікнувши) на який, відвідувач попа­де на сторінку з рекламованим товаром або послугою. Розміщується на веб-сторінках для залучення відвідувачів, формування іміджу або просування певного ресурсу.

Банерна мережа — об'єднання сайтів, на сторінках яких розмі­щуються банери учасників.

Банерна реклама — спосіб ведення рекламної кампанії шляхом розміщення банерів на сайтах в мережі Інтернет. Розміщення банерів можливо шляхом покупки банерних показів, участі в банерообмінній мережі або взаємного обміну банерами.

Банерообмінна мережа (Banner exchange network) — рекламна мережа, учасниками якої є рекламні майданчики. Учасник банерооб- міну показує на своїх сторінках банери інших учасників, за що отри­мує право і можливість показувати свою рекламу на сторінках інших учасників.

Банеропоказ — фактичний показ банера відвідувачеві веб-сайту. Зараховується після того, як браузер відвідувача запитав і повністю завантажив даний банер.

Блог (Blog, з англ. web log «мережевий журнал») — веб-сайт, основний вміст якого — записи, зображення або мультимедіа, які ре­гулярно додаються. Записи на блозі рангуються в зворотному хроно­логічному порядку на головній сторінці.

Брандмауер (фаєрвол, від англ. firewall) — програмне забез­печення або пристрій, призначений для контролю зв'язку між ме­режами або між мережею та окремою комп'ютерною системою. На­приклад, брандмауер може обмежити трафік на основі попередньо визначених правил, зазначаючи, що зв'язок буде дозволено лише між встановленими адресами.

Браузер (з англ. browser) — програма-додаток, яка дозволяє показувати веб-сторінки на комп'ютері та подорожувати у просторі WWW за допомогою гіперпосилань (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Opera).

Бюджет маркетингу — фінансовий план маркетингу, система показ