ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ  9

ЧАСТИНА І АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН            12

Розділ 1. Система органів руху тварин        12

Будова кістки як органу         12

Будова осьового скелета       17

Будова периферичного скелета        29

Типи з'єднання кісток скелета          38

М'язова система сільськогосподарських тварин    41

Запитання для самоконтролю          63

Розділ 2. Система органів шкірного покриву та його похідних     65

Запитання для самоконтролю          72

Розділ 3. Система органів травлення          73

Запитання для самоконтролю          79

Розділ 4. Система органів дихання  80

Запитання для самоконтролю          82

Розділ 5. Система органів сечовиділення   83

Запитання для самоконтролю          87

Розділ 6. Система органів розмноження     88

Запитання для самоконтролю          91

Розділ 7. Система органів крово- і лімфообігу, кровотворення та імунного захисту       92

Запитання для самоконтролю          97

Розділ 8. Нервова система та органи чуттів            98

Запитання для самоконтролю          107

Розділ 9. Система органів внутрішньої секреції      109

Запитання для самоконтролю          111

Розділ 10. Особливості будови та функцій організму сільськогосподарської птиці          112

Запитання для самоконтролю          114

ЧАСТИНА II ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ, ГОДІВЛІ ТА ВІДГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН. ЇХ ПОРОДНИЙ

СКЛАД          115

Розділ 1. Основи розведення сільськогосподарських тварин       115

Походження та одомашнення сільськогосподарських тварин      115

Порода, конституція та кондиція сільськогосподарських тварин 119 2.1.3. Екстер'єр та інтер'єр, методи визначення вгодованості забій

них тварин                 121

2.1.4. Добір і підбір тварин, методи їх розведення             126

Запитання для самоконтролю                      133

Розділ 2. Вирощування та відгодівля сільськогосподарських тварин

на м'ясо                      134

Кормова одиниця, кормова норма, раціон             134

Класифікація кормів та вимоги до їх якості             135

Вирощування і відгодівля великої рогатої худоби              150

Типи відгодівлі свиней                     152

Відгодівля овець                    155

Розведення, годівля і утримання птиці                   159

Відгодівля гусей на жирну печінку              165

Потреби тварин у воді                      165

Запитання для самоконтролю                      167

Розділ 3. Основна сировина м'ясопереробної галузі                      168

Скотарство                 168

Свинарство                178

Птахівництво             184

Вівчарство      200

Конярство      212

Кролівництво            221

Запитання для самоконтролю          228

ЧАСТИНА III. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М'ЯСА ТА М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ. ПРОМИСЛОВА

САНІТАРІЯ               230

Розділ 1. Основи епідеміології в м'ясній промисловості                230

Шляхи та джерела обсіменіння м'яса та м'ясних продуктів                       230

Порядок проведення ветеринарно-санітарної експертизи туш і продуктів забою на підприємствах   233

Методика ветеринарно-санітарного огляду органів і туш сільськогосподарських тварин         235

Зооантропонози та їх профілактика 238

Ветеринарно-санітарна експертиза та оцінка продуктів забою тварин при інфекційних хворобах                  239

Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою при інвазійних захворюваннях                252

Харчові токсикоінфекції та токсикози і методи їх

профілактики             257

Запитання для самоконтролю                      262

Розділ 2. Промислова санітарія                    264

Санітарія підприємств м'ясної промисловості        264

Дезінфекція. Методи та засоби дезінфекції на м'ясопереробних підприємствах 268

Дезінсекція. Методи та засоби дезінсекції на м'ясопереробних підприємствах              275

3.2.4. Дератизація. Методи та засоби дератизації на

м'ясопереробних підприємствах      277

Запитання для самоконтролю          284

Розділ 3. Ветеринарно-санітарний контроль на підприємствах

м'ясної промисловості          284

Ветеринарно-санітарний контроль у цеху первинної переробки. Санітарні вимоги до передзабійного утримання тварин     284

Ветеринарно-санітарні вимоги до забою худоби та обробки туш            286

Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва кишкових фабрикатів   288

Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва харчових жирів та обробки обладнання жирового цеху      289

Ветеринарно-санітарні вимоги до обробки крові  291

Ветеринарно-санітарний контроль м'яса та м'ясних продуктів на холодильниках        293

Ветеринарно-санітарний контроль при виробництві консервів, ковбас і напівфабрикатів       295

Ветеринарно-санітарний контроль при обробці птиці

та виробництві яйцепродуктів         300

Порядок переробки м'яса, що підлягає

знезараженню            303

Ветеринарно-санітарні вимоги при зберіганні та реалізації продукції, яка швидко псується     305

Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва кормової і технічної продукції та до обробки нехарчової тваринної сировини 306

Переробка нехарчової сировини     307

Ветеринарно-санітарні вимоги до утилізаційних підприємств     309

Ветеринарно-санітарні вимоги до обробки обладнання цехів кормової і технічної продукції   311

Ветеринарно-санітарні вимоги до обробки шкур   314

Ветеринарно-санітарний контроль при транспортуванні продуктів тваринного походження. Санітарна обробка

транспорту     316

Запитання для самоконтролю          318

Глосарій         321

Алфавітно-предметний покажчик   325

Список рекомендованої літератури 332

Додатки          335