ЗАНЯТТЯ № 13 ВІДОБРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ ЛЮДИНОЮ І СИСТЕМОЮ У РОМАНІ Є. ЗАМЯТІНА «МИ»

магниевый скраб beletage

План

1. Антиутопія у світовій літературі.

2. Художній метод Є. Замятіна.

3. Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми». Основні конфлікти твору.

4. Особливості композиції. Простір і час в романі.

5. Система образів.

6. Авторська позиція у творі.

Завдання для підготовчого періоду

1. Складіть порівняльну таблицю: «Утопія і антиутопія у світовій літературі».

2. Прослідкуйте зміни мови роману.

Література

1. Давьідова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

2. Зверев А. «Когда пробьет последний час природьі...» // Вопросьі литературьі. — 1989. — № 1.

3.Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мьі». — Харьков, 1995.