3.2. Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання

№ п/п

Теми для самостійного вивчення

К-ть год

Опорні знання

Вид навчальних завдань

Знання і навички, якими необх. володіти

Форма контро лю

Література

1

Жанрова своєрідність та проблематика роману А. де Сент-Екзюпері «Пла­нета людей»

2

Філософський роман, компози­ція твору, про блематика

Самостійне вивчення теми

Аналізувати твір в єдності його зміс­ту і форми

Усне опитува ння