3.3. Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання

магниевый скраб beletage

для домашньої контрольної роботи з літератури XX століття для студентів заочної форми навчання

(25 варіантів)

Контрольна робота з літератури XX століття складається з теми і орієнтовних питань, які потрібно розкрити. Питання розраховані на перевірку фактичних знань студентів з даного курсу.

Тема 1. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім. (Нора)»

Виділити конфлікт у п'сі, дати йому характеристику, посилаючись на епізоди із тексту, визначити його суттєвість. Проаналізувати композицію драматичного тво­ру, дати визначення терміна «аналітична композиція». Вказати своєрідність розвит­ку сценічної дії.

Література

1. Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956.

2.Владимиров С. Действие в драме. — М., 1972.

3.Г. Все для вчителя. — № 4 — 5. — 2004. — С. 5—7.

4.Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2001. — № 2. — С. 34—36.

6. Ж. Всесвітня історія і культура. — 2001. — № 6. — С. 36—38.

7. Зарубежная литература ХХ в. / Под ред. З. Гражданской. — М., 1973.

8.Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

9. Палій Н. І. Компаративний аналіз як засіб з'ясування типологічних рис у характерах ге­роїв різних національних літератур. // Всесвітня література. — 2004. — № 10. — С. 40—42.

10. Ціно І. Г. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Урок за драмою.

11. Ібсен Г. «Ляльковий дім» // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 37—39.