Тема 4. Філософсько-символічний зміст повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»

магниевый скраб beletage

Розкрити зміст понять: «повість-притча», «символ і символіка», «техніка айсбе­рга». Визначити символи у творі, дати їх характеристику. Проаналізувати головні лейтмотиви (надзвичайна риба, бейсбол, самотність, леви), універсальний характер задуму, філософія людини та її призначення в житті на прикладі головного героя — рибалки Сантьяго.

Література

1. Анастасьев Н. Творчество ^рнеста Хемингу^я. — М., 1981.

2. Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки.» Твори Е. Хемі­нгуея.// Зарубіжна література. — 1998. — № 2.

3. Грибанов В. Хемінгуей. — М., 1971.

4. Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972

5. Кошкин И. ^рнест Хемингу^й. — М., 1966.

6. Глущенко Г. Ф. «Гімн людині» чи щось інше? Огляд науково-методичних статей, при­свячених вивченню повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 15—23.

7. Доценко С. С. Перемога чи поразка? За повістю Е. Хемінгуея «Старий і море» // Зару­біжна література. — 2004. — № 3. — С. 27—29.