Тема 12. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»

магниевый скраб beletage

Розкрити зміст поняття «антиутопія», визначити характерні особливості цього літературного жанру. Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми», специфіка побудови та оригінальність назви, простір і час у романі. Система образів та їх роль у роз­критті конфлікту твору. Авторська позиція у романі.

Література

1. Давидова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

2.Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросьі литературьі. — 1989. — № 1.

3. Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Ми». — Харьков, 1995.