Тема 15. Жанр роману-антиутопії у контексті літератури ХХ століття

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «утопія» та «антиутопія», їх витоки, художня своєрідність та представники. Роль і місце творів-антиутопій у світовій літературі, причини їх виникнення. Розвиток жанру в українській літературі, представники та їхні твори.

Література

1. Давидова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

2. Зверев А. «Когда пробьет последний час природи...» // Вопросьі литературьі. — 1989. — № 1.

3.Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Ми». — Харьков, 1995.