Тема 16. Постмодернізм у літературі другої половини ХХ століття, його естетична парадигма

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «постмодернізм» як одного з найвизначніших напрямів ми­стецтва кінця ХХ століття, його хронологічні межі, причини виникнення. Особли­вості та художня своєрідність літератури постмодернізму (інтертекстуальність, все- охоплюючий іронізм, гра з текстом і читачем, нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму, перенесення дії у віддалені історичні епохи тощо). Найвідоміші представники та їхні твори.

Література

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

Тема 17. «Синій птах» М. Метерлінка — світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття

Визнвчення поняття «лірична феєрія», «символ», «ремарка», «п'єса-бесіда душ». Символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістська картина світу у п'єсі. Проблеми людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних радощів життя. Образи Тільтіля та Мітіль — символи людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття. Особливості ремарок.

Література

1. МорісМетерлінк. П'єси. — М., 1999. — 528 с.

2. Світ шукань М. Метерлінка (вступна стаття Ад. Ван-Бевера). Метерлінк. П'єси. — М., 1999. — С. 5—12.