Тема 22. Образ митця у романі П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»

магниевый скраб beletage

Визначення поняття «маргінальність», «митець-маргінал», «гротеск», «іронія». Характеристика образу головного героя — митця Гренуя. Символічний сенс детек­тивної інтриги у романі. Мрія митця модерністського напрямку. Причини трагедії Гренуя — людини, Гренуя — митця. Роль художніх описів у романі.

Література

1. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

2. Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

3. Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

4. Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

5. Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

6. Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

Тема 23. Роман В. Д. Голдінга «Володар мух» — гірка пародія на робінзонади

Визначення поняття «робінзонада» та «антиробінзонада», «притча», «паро­дія», «утопія», «антиутопія», «алегорія», «підтекст». Алегоричний зміст пригод підлітків на безлюдному острові, етапи моральної деградації хлопчаків на ост­рові. Притчовий характер твору, символічний сенс його назви. Символічна бага­тогранність фіналу, міфологічний підтекст. Естетичне значення та цінність тво­ру В. Д. Голдінга.

Література

1. Безбразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література — № 5. — 2001. — С. 19—21.

2. Ганич Н. Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня літера­тура — № 4. — 2000. — С. 17—22.

3. Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня література. — № 4. — 1999. — С. 16—21.

4. Ж.Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40.