Практичні завдання

магниевый скраб beletage

1. Порівняйте форми та ознаки драматичного («аристотелівського») та «епічно­го» театру Б. Брехта. В чому полягає їх своєрідність?

2. Розкрийте значення поняття «втрачене покоління». Хто з представників літе­ратури ХХ століття показав його у своїх творах?

3. Дайте визначення поняття «парадокс». Наведіть приклади парадоксів із п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

4. Поясніть алегоричність назви новели Т. Манна «Смерть у Венеції», окресліть її конфлікт і діалектику переживань героя.

5.Простежте етапи впізнання героєм рідної школи (за оповіданням Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа.»).

6. Поясніть назву твору Дж. Джойса «Джакомо». Яка відмінність між автором та його ліричним героєм? У чому вони схожі?

7.Поясніть символічність назви роману А. Камю «Чума».

8. Дайте визначення поняття «лейтмотив», простежте розвиток лейтмотивів у повісті-притчі «Старий і море» Е. Хемінгуея.

9. «Тільки люди, яких зрадила однакова недуга, розуміють одне одного». Що розуміє Кафка під «недугою»? Поясніть це на прикладі оповідання «Перевті­лення».

10. Простежте розвиток стосунків Його та її в психологічному есе Дж. Джойса «Джакомо».

11.Доведіть, що «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта — зразок нового «епічно­го» театру.

12.Подумайте, чому головних героїв роману Е. М. Ремарка «Три товариші» від­носять до «втраченого покоління».

13.Охарактеризуйте образ Густава фон Ашенбаха (новела «Смерть у Венеції» Т. Манна)

14. Поясніть алегоричність назви роману «Пан» К. Гамсуна.

15.Дайте визначення поняття «підтекст». Який підтекст міститься у філософсь­кій повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»?

16. Виділіть основні риси новелістики О'Генрі.

17. Поясніть назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...».

18.Порівняйте головних героїв роману «Пан» К. Гамсуна та повісті «Тіні забу­тих предків» М. Коцюбинського (Глан та Іван Палійчук).

19. Прочитайте напам'ять поезію Б. Брехта «Слабкість».

20.Визначте риси інтелектуального роману у романі О. Уайльда «Портрет Дорі­ана Грея».

21.Прочитайте напам'ять поезію представників ХХ століття (за вибором).

22.Дайте визначення поняття «новела». Виділіть основні риси новели ХХ століття.

23.Розкрийте значення поняття «психологічне есе» (на прикладі творчості Дж. Джойса).