Творчі завдання

магниевый скраб beletage

1. Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц».

2. «Коли руйнуються любовні стосунки — руйнується світ», — поясніть цей ви­слів К. Гамсуна на прикладі його творів.

3. Е. Хемінгуей говорив: «Людину можна знищити, але її неможливо перемог­ти». Поясніть цей вислів на прикладі повісті-притчі «Старий і море».

4. Подумайте, чому героїв роману «Три товариші» відносять до людей «втраче­ного покоління».

5.Подумайте, що споріднює Б. Шоу з античним міфом і що відрізняє.

6. Доведіть, що «Старий і море» Е. Хемінгуея — філософська повість.

7. Порівняйте професора Хіггінса і Піккерінга з п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Чим вони схожі і чим різняться?

8. Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

9. «Людина у світі — маленька комаха». Поясніть цей вислів Ф. Кафки на при­кладі його оповідання «Перевтілення».

10.Подумайте, які жіночі образи можна вважати трагічними у літературі ХХ століття.

11. Подумайте, в чому символічність назви новели «Останній листок» О'Генрі.

12. Порівняйте жіночі образи в романі «Пан» К. Гамсуна.

13.Подумайте, в чому спорідненість міфічного Пана і головного героя роману К. Гамсуна Томаса Глана.

14. Подумайте, в чому полягає заслуга Г. Ібсена?

15. Подумайте, в чому полягає заслуга Дж. Джойса?

16.Подумайте, чи можна вважати Томаса Глана слабкою людиною. Відповідь обґрунтуйте.

17.Подумайте, чи можна вважати старого Сантьяго сильною людиною. Відпо­відь обґрунтуйте.

18. Подумайте, в чому трагізм Грегора Замзи. Відповідь обґрунтуйте.

19. Подумайте, в чому трагізм Елізи Дуліттл з п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу.

20. Подумайте, в чому полягає заслуга Е. Хемінгуея?

21.Порівняйте образи Жана Тарру та Раймона Рамбера з роману А. Камю «Чу­ма». Чим вони схожі і чим різняться?

22. Подумайте, що сталося б з Норою, якби вона не залишила рідного дому.

23.Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

Тести 3-х рівнів

1. Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

A) мистецтво і доля митця;

Б) доля художника у буржуазному суспільстві;

B) доля «маленької людини».

2. Назва роману Ромена Роллана «Зачарована душа» символічно розкриває образ:

A) Сільвії Рів' єр; Б) Анкет Рів'єр;

B) Рауля Рів'єр.

3. Головний герой повісті Ромена Роллана «Кола Брюньйон»:

A) майстер по виготовленню скла; Б) майстер гри на віолончелі;

B) майстер різьби по дереву.

4. «Чим більше я маю, тим більше я собою являю», — ця фраза належить головному герою твору Ромена Роллана:

A) роману «Жан Крістоф» Б) повісті «Кола Брюньйон»

B) роману «Зачарована душа»

5. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» склада­ється зі:

A) вступу і 6 розділів; Б) вступу і 7 розділів;

B) вступу і 8 розділів.

6. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» присвя­чений:

A) Леону Верту; Б) Анрі Верту;

B) Анрі Гійоме.

7. Маленький принц відвідав:

A) 6 планет; Б) 7 планет;

B) 8 планет.

8. Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізму — це:

A) «лялька у руках буржуазної дійсності»; Б) табула раса (чиста дошка);

B) істота, таврована першородним гріхом, приречена.

9. Ідейний смисл повісті А. Камю «Сторонній» полягає в тому, що:

A) головний герой усього боїться і тому тримається осторонь; Б) головний герой вагається приймати рішення, він самотній;

B) головний герой чужий суспільству, у якому живе.

10. Головний герой повісті А. Камю «Сторонній»:

A) комівояжер Мерсо; Б) службовець Тарру;

B) службовець Мерсо.

11. Повість А. Камю «Сторонній» поділяється на:

A) 2 частини; Б) 3 частини;

B) 4 частини.

12. «Єдине, що мені важливо, це бути людиною» — ця фраза стала смислом життя героя роману А. Камю «Чума»:

A) Тарру; Б) Ріє;

B) Рамбер.

13. Роман А.Камю «Чума» вийшов у світу:

A) 1946 році; Б) 1947 році;

B) 1948 році.

14. Фабула роману «Чума» збігається з:

A) алегоричним планом сюжету; Б) реалістичним планом сюжету;

B) символічним планом сюжету.

15.До якого героя звернутий один із найвидатніших поетичних циклів Р. М. Рільке:

A) до Тезея; Б) до Персея;

B) до Орфея.

16.Конкретно-історичним тлом у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» ви­ступає:

A) Радянський Союз часів Сталіна; Б) Італія часів Беніто Муссоліні;

B) Німеччина часів Гітлера.

17. «Чарівник» Чіппола (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») був:

A) ілюзіоністом-гіпнотизером; Б) астрологом;

B) психіатром.

18. Провідною темою творчості Г. Белля є:

A) знеособлення;

B) морального вибору людини.

19. Яка п'єса Б. Брехта розкриває проблему моралі вченого, його відповіда­льності за наслідки відкриття:

A) «Матінка Кураж та її діти»; Б) «Життя Галілея»;

B) «Кар'єра Альберто Уї, якої могло б не бути».

20. Провідною темою творчості Пауля Целана стала:

A) тема батьківщини; Б) тема матері;

B) тема голокосту.

21.З яким кольором асоціюється «молоко світання» у поезії П. Целана «Фу­га смерті»:

A) сірого; Б) чорного;

B) золотистого.

22. Дія п'єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» відбувається:

A) у часи ІІ Світової війни; Б) у часи 30-літньої війни;

B) у часи І Світової війни.

23. Термін «втрачена генерація» ввів у літературу:

A) Е. М. Ремарк; Б) Г. Белль;

B) Е. Хемінгуей.

24. Життя якого письменника пов'язане з Україною:

A) П. Целан;

B) Е. Хемінгуея;

25. Хто з письменників не хотів оприлюднювати свої творіння:

A) Ф. Кафка; Б) П. Целан;

B) Г. Белль.

26. У першій дії п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу називає свою героїню:

A) Елізою;

Б) квіткаркою;

B) дівчиною.

27.Другого дня Еліза приїхала до професора фонетики, заявивши: «Бажаю стати..»:

A) герцогинею;

B) прислугою.

28. Еліза жалкує за своїм минулим і каже, що тепер, «незважаючи на гарну одіж», вона почуває себе:

A) такою ж квіткаркою, як і раніше; Б) освіченою та вихованою людиною;

B) рабинею.

29. Хто із письменників не був лауреатом Нобелівської премії:

A) Б. Шоу;

Б) Дж. Джойс;

B) О. Уайльд.

30.Автор фрази «До мистецтва я ставлюся, як до найвищої діяльності жит­тя; життя я вважав одним із проявів творчості»:

A) В. Голдінг Б) О. Уайльд;

B) Б. Шоу.

31. Довгий час вважали «несценічною», (такою, що написана для читання) п'єсу:

A) О. Уайльда «Саломея» Б) Б. Шоу «Пігмаліон»;

B) Б. Шоу «Будинки вдівця».

32. Композиція психологічного есе Дж. Джойса:

A) чітка;

Б) порушена;

B) фрагментарна.

33.Провідною у поетичних творах Т. С. Еліота стала тема:

A) природи;

Б) стану сучасної йому цивілізації;

B) кохання.

34.Ініціатором усіх «цивілізованих» починань на острові у романі В. Голді- нга «Володар мух» був:

A) Саймон; Б) Джек;

B) Роха.

35. Герої роману В. Голдінга «Володар мух», потрапивши на острів і про­живши там певний час:

A) почали деградувати; Б) духовно піднялися;

B) загартувалися і змужніли.

36.Роман В. Холдінга «Володар мух» має ознаки жанру:

A) соціального роману; Б) притчі;

B)реалістичного роману.

37.Автобіографічним твором є:

A) роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»; Б) роман В. Голдінга «Володар мух»;

B) есе Дж. Джойса «Джакомо».

38.Оскар Уайльд називав свої казки:

A) «короткими замальовками»; Б) «етюдами у прозі»;

B) «реалістичними казками».

39. Одним із перших творів О. Уайльда, перекладених українською мо­вою, є:

A) п'єса «Саломея»;

Б) казка «Щасливий принц»;

B)роман «Портрет Доріана Грея».

40.«Ляльковий дім» Г. Ібсена за жанром:

A)драма-«дискусія»;

Б) лірична феєрія про вищі людські цінності буття;

B) соціально-психологічна драма.

41.Нобелівську премію у 1929 році Кнут Гамсун одержав за роман:

A) «Пан»;

Б) «Вікторія»;

B) «Соки землі».

42. Тема «втраченого покоління» притаманна творчості:

A) Маркеса;

Б) Е. Хемінгуея;

B) Дж. Лондона.

43. Розквіт критичного реалізму а американській літературі ознаменував роман Т. Драйзера:

A) «Американська трагедія»; Б) «Сестра Керрі»;

B) Дженні Герхардт.

44. Літературний псевдонім О'Генр — новеліст взяв:

A) скоротивши ім' я і додавши прізвище; Б) від імені видавця першої збірки новел;

B) від імені автора фармацевтичного довідника.

45. З медициною було пов'язане життя:

A) Джека Лондона; Б) О'Генрі;

B) Теодора Драйзера.

46. Герой роману Кобо Абе «Жінка в пісках» Нікі Дзюмпей був:

A) кінологом; Б) політологом;

B) ентомологом.

47. Захоплення сповідальною прозою у колишньому Радянському Союзі почалося після виходу у світ роману:

A) Д. Дж. Селінджера «Над прірвою у житі»; Б) Дж. Лондона «Мартін Іден»;

B) Т. Драйзера «Американська трагедія».

48. Головним у творчості Г. Г. Маркеса є метод:

A) «потоку свідомості»; Б) айсберга;

B) магічного реалізму.

49. За традицією чайної церемонії побудовано:

A) роман Кобо Абе «Жінка в пісках»; Б) роман Кобо Абе «Людин-коробка»;

B) повість Ясунарі Кавабата «Тисячокрилий журавель».

50. Збірка поетичних мініатюр Ісікава Такубоку має назву:

A) «Сумні спогади»; Б) «Сумні іграшки»;

B) «Сумні ігри».

51. Майстром поетичної мініатюри в японській літературі XX століт­тя був:

A) Ісікава Такубоку; Б) Мацуо Баско;

B)Ясунарі Кавабата.

52.Жанр антиутопії виник:

A) у добу Просвітництва; Б) у ХІХ столітті;

B)у ХХ столітті.

53.Автори роману-антиутопії зображували:

A) історичне минуле та його вади;

Б) світ майбутнього, гірший за дійсність;

B) світ майбутнього в ідеалі.

54.Романи-антиутопії, як правило, створювали у часи:

A) порівняно мирні та відносно спокійні;

Б) на зламі епох та несподіванок майбутнього;

B) І та ІІ Світових війн.

55.Роман Є. Замятіна «Ми» належить до різновиду антиутопії:

A)роману-попередження;

Б) соціально-фантастичного роману;

B) пародії.

56.Є. Замятін у романі «Ми» використовує синтезовану оповідь, яка поєд­нує особливості напрямків:

A) романтизму та модернізму — «неоромантизм»; Б) реалізму та модернізму — «неореалізм»;

B) натуралізму та модернізму — «неонатуралізм».

57.Маргінальний герой у творах літератури постмодернізму — це:

A) особа, позбавлена культури та моральних стереотипів, яка намагається під­корити соціум;

Б) митець, який прагне до прогнозування майбутнього;

B) приречений від народження до гріхопадіння.

58.Постмодернізм багато у чому близький до:

A)романтизму;

Б) критичного реалізму;

B)декадансу.

59.Гюлен — головне місто, у якому відбуваються події у:

A)романі «Парфуми» П. Зюскінда;

Б) трагікомедії «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта;

B) п'єсі «Чекаючи на Годо» С. Беккета.

60.Першим художнім твором П. Зюскінда стала:

A) моноп'єса «Контрабас»; Б) повість «Голубка»;

B) новела «Потяг до глибини».

61.Основою мистецтва «театру абсурду» вважають:

A) філософію екзистенціалізму; Б) драматургію класицизму;

B)досягнення драматургів XX століття.

62.Автори літератури «театру абсурду» у своїх творах:

A) показали погляд на світ взагалі, світ, у якому панує хаос; Б) виразили співчуття до людей;

B) пояснили причини деградації людей.

63.Діячам літератури «театру абсурду» вдалося привернути увагу мас за­вдяки:

A) оригінальності композиції та архітектоніки творів; Б) цікавим розв' язкам творів;

B) новизні прийомів.