Творчі завдання

1. Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц».

2. «Коли руйнуються любовні стосунки — руйнується світ», — поясніть цей ви­слів К. Гамсуна на прикладі його творів.

3. Е. Хемінгуей говорив: «Людину можна знищити, але її неможливо перемог­ти». Поясніть цей вислів на прикладі повісті-притчі «Старий і море».

4. Подумайте, чому героїв роману «Три товариші» відносять до людей «втраче­ного покоління».

5.Подумайте, що споріднює Б. Шоу з античним міфом і що відрізняє.

6. Доведіть, що «Старий і море» Е. Хемінгуея — філософська повість.

7. Порівняйте професора Хіггінса і Піккерінга з п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». Чим вони схожі і чим різняться?

8. Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

9. «Людина у світі — маленька комаха». Поясніть цей вислів Ф. Кафки на при­кладі його оповідання «Перевтілення».

10.Подумайте, які жіночі образи можна вважати трагічними у літературі ХХ століття.

11. Подумайте, в чому символічність назви новели «Останній листок» О'Генрі.

12. Порівняйте жіночі образи в романі «Пан» К. Гамсуна.

13.Подумайте, в чому спорідненість міфічного Пана і головного героя роману К. Гамсуна Томаса Глана.

14. Подумайте, в чому полягає заслуга Г. Ібсена?

15. Подумайте, в чому полягає заслуга Дж. Джойса?

16.Подумайте, чи можна вважати Томаса Глана слабкою людиною. Відповідь обґрунтуйте.

17.Подумайте, чи можна вважати старого Сантьяго сильною людиною. Відпо­відь обґрунтуйте.

18. Подумайте, в чому трагізм Грегора Замзи. Відповідь обґрунтуйте.

19. Подумайте, в чому трагізм Елізи Дуліттл з п'єси «Пігмаліон» Б. Шоу.

20. Подумайте, в чому полягає заслуга Е. Хемінгуея?

21.Порівняйте образи Жана Тарру та Раймона Рамбера з роману А. Камю «Чу­ма». Чим вони схожі і чим різняться?

22. Подумайте, що сталося б з Норою, якби вона не залишила рідного дому.

23.Подумайте, з якою метою Ф. Кафка використовує прийом «перевтілення» в однойменному оповіданні.

Тести 3-х рівнів

1. Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

A) мистецтво і доля митця;

Б) доля художника у буржуазному сус