ІІ рівень

магниевый скраб beletage

 Пояснити походження терміна «втрачене покоління», розкрити його зна­чення.

 Пояснити назву роману А. Камю «Чума».

 Розкрити зміст поняття «повість — притча» і пояснити на прикладі твору Е. Хемінгуея «Старий і море».

 Розкрити сутність парадоксів у п'єсі Б. Шоу «Пігмаліон».

 Пояснити походження терміна «ефект відчуження», розкрити його значення.

 Пояснити назву п'єси Б. Шоу «Пігмаліон».

 Розкрити зміст поняття «соціально-психологічна драма» на прикладі твору Г. Ібсена «Ляльковий дім».

 Розкрити сутність поглядів на людину з точки зору письменників-екзистен- ціалістів.

 Пояснити походження терміна «екзистенціалізм».

 Охарактеризувати теорію естетизму О. Вайльда.

 Розкрити особливості трактування проблеми любові (на прикладі роману К. Гамсуна «Пан»).

 Розкрити сутність поняття «ефект айсбергу».

 Пояснити походження терміна «символізм» і розкрити його зміст.

 Пояснити назву оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

 Розкрити зміст поняття «драма-дискусія» на прикладі п'єси Б. Шоу «Піг­маліон».

 Розкрити сутність символів у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».

 Пояснити походження терміна «драма ідей» (аналітична драма). Розкрити його зміст.

 Охарактеризуйте особливості епічного театру Б. Брехта.

19. Розкрийте зміст поняття «казка-притча» (на прикладі твору А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц»).

 Розкрийте сутність символів у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

 Розкрити зміст і пояснити різницю між термінами «імпресіонізм» та «екс­пресіонізм».

 Пояснити назву роману К. Гамсуна «Пан».

 Розкрити зміст поняття «підтекст» на прикладі повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

 Розкрити сутність терміну «драма пересторога» на прикладі п' єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти».

 Охарактеризуйте напрямок екзистенціалізму, визначте його особливості на прикладі творчості Альбера Камю.

 Розкрийте поняття «модернізм», назвіть найвідоміших представників цього напрямку у німецькомовній літературі.

 Проаналізуйте жанрову своєрідність п' єси Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти».

 Розкрийте суть поняття «гедонізм» на основі роману О. Вайльда «Портрет Доріана Грея».

 Охарактеризуйте метод «потоку свідомості» на прикладі творів Дж. Джойса.

 Розкрийте поняття «магічний реалізм» і проілюструйте його на конкретному творі.

 У чому полягає «теорія айсбергу» Е. Хемінгуея? Як її ілюструє творчість письменника?