3.6. Реґламент впровадження МРС з дисципліни

«Історія зарубіжної літератури ХХ ст.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський державний педагогічний університет Кафедра зарубіжної літератури ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

« »...................... --- 2006 р.

Давиденко Г. Й.

РЕҐЛАМЕНТ

впровадження МРС з дисципліни: «Історія зарубіжної літератури» для студентів ІУ курсу денної форми навчання філологічного факультету Спеціальності: 6. 010100 « Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська. Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література», «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська»

кафедра зарубіжної літератури

Семестр

Загальний обсяг

В тому числі аудиторних

СРС

№С

Підсумковий контроль

годин

кредит