Тема 3

магниевый скраб beletage

1. Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 40—49.

2. Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги...» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в ро­мані Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. — С. 30—33.

3. Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста // Зарубіжна лі­тература. — 2004. — № 7. — С. 42—43.

4. Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. — С. 32—36.

МК (модульний контроль) Тема № 1—3

Варіант 1

1.Світоглядні засади модернізму.

2. Поясніть вислів А. де Сент-Екзюпері: «Найскладніший політ — це політ над собою».

3. Виконати тестову роботу.

I. «Перш ніж писати, потрібно жити» — це творче кредо:

а) М. Пруста;

б) А. Камю;

в) Ж. П. Сартра;

г) А. де Сент-Екзюпері.

II. Філософський роман-притча А. Камю «Чума» був написаний у:

а) 1945 р.;

б) 1946 р.;

в) 1947 р.;

г) 1948 р.

ІІІ. Теоретиком екзистенціалізму став:

а) А. де Сент-Екзюпері;

б) Ж. П. Сартр;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

Варіант 2

1. Екзистенціалізм — течія філософії та літератури.

2.Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент-Екзю- пері «Маленький принц»?

3.Виконати тестову роботу.

 «Садівником у пустелі життя» називали:

а) А. Камю;

б) Ж. П. Сартра;

в) А. де Сент-Екзюпері;

г) М. Пруста.

 Головна проблема роману А. Камю «Чума»:

а) кохання;

б) вибору;

в) боротьби;

г) війни.

 Марсель Пруст — представник літератури:

а) модернізму;

б) реалізму;

в) символізму;

г) романтизму.

Варіант 3

1. Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей».

2. Подумайте, що символізує назва роману А. Камю «Чума»?

3.Виконати тестову роботу.

I.Своєрідністю структури романів М. Пруста є:

а) порушена композиція;

б) стала композиція;

в) «безсюжетність»;

г) потік свідомості.

II. Людина з точки зору представників літератури екзистенціалізму — це:

а) «лялька» в руках буржуазної дійсності;

б) поле битви між Богом та дияволом;

в) табула раса (чиста дошка);

г) подвижник.

III. Слово «абсурд» означає:

а) недоречний;

б) безглуздий;

в) нереальний, фантастичний;

г) такий, що не існує.

Варіант 4

1. Естетичні засади модернізму.

2. Подумайте і поясніть, що об'єднує і що ріднить казку-притчу А. де Сент- Екзюпері «Маленький принц» і народну казку?

3.Виконайте тестову роботу.

I. Екзистенціалізм у перекладі означає:

а) існування;

б) розлад;

в) об' єднання;

г) боротьба.

II. Дія роману А. Камю «Чума» відбувається:

а) у Парижі;

б) місце невизначене;

в) в Орані;

г) у Венеції.

III. Автор філософського есе «Бунтівна людина» та «Міф про Сізіфа»:

а) М. Пруст;

б) Ж. П. Сартр;

в)А. Камю;

г) Е. Золя.

Варіант 5

1. Художні особливості літератури екзистенціалізму.

2. Поясніть, що таке «погранична ситуація» у творах А. Камю на прикладі про­читаного твору.

3.Виконати тестову роботу.

I. Уроки II Світової війни А. Камю:

а) брав участь у французькому русі Опору;

б) бився на фронтах війни;

в) працював у тилу;

г) працював у госпіталі.

II. Письменник, який є лауреатом Нобелівської премії:

а) А. де Сент-Екзюпері;

б) Жан Поль Сартр;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

III. Жан Поль Сартр є представником філософського напряму:

а) інтуїтизму;

б) екзистенціалізму;

в) фрейдизму.

Варіант 6

1. Художні особливості творчості А. де Сент-Екзюпері.

2. Поясніть, як і чому А. Камю зображує на початку роману «Чума» міс­то Оран?

3. Виконати тестову роботу.

I. А. Камю народився у:

а) Парижі;

б) Мондові (Алжир);

в) Орані (Алжир);

г) Лондоні.

II.Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» присвячений:

а) Леону Верту;

б) Анрі Верту;

в) Анрі Гійоме.

12. Ідейний смисл повісті А. Камю «сторонній» полягає в тому, що:

а) головний герой усього боїться і тому тримається осторонь;

б) головний герой вагається приймати рішення, він самотній;

в) головний герой чужий суспільству, у якому живе.

Варіант 1

1. Філософські та естетичні засади творчості А. Камю.

2. Подумайте, чому Тарру вважає себе «зачумленим» (за романом А. Камю «Чума»), чи згодні ви з його позицією?

3.Виконати тестову роботу.

 Філософський роман А. де Сент-Екзюпері «Планета людей» складається із:

а) вступу і 6 розділів;

б) вступу і 7 розділів;

в) вступу і 8 розділів.

 Повість А. Камю «Сторонній» поділяється на:

а) 2 частини;

б) 3 частини;

в) 4 частини.

 Фабула роману «Чума збігається з»:

а) алегоричним планом сюжету;

б) реалістичним планом сюжету;

в) символічним планом сюжету.

Варіант 8

1. Філософська казка-притча А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

2.Подумайте, чому журналіст Рамбер урешті-решт не покинув зачумленого міс­та (за романом А. Камю «Чума»).

3.Виконати тестову роботу.

І. Маленький принц відвідав:

а) 6 планет;

б) 7 планет;

в) 8 планет.

II. Головна тема роману Ромена Роллана «Жан Крістоф»:

а) мистецтво і доля митця;

б) доля художника у буржуазному суспільстві;

в) доля «маленької людини».

III. Головний герой повісті Ромена Роллана «Кола Брюньйон»:

а) майстер по виготовленню скла;

б) майстер гри на віолончелі;

в) майстер різьби по дереву.

Варіант 9

1. Жан Поль Сартр — теоретик і засновник літератури екзистенціалізму.

2. Поясніть, чому влада Орана зволікає із вживаннями заходів проти чуми (за романом А. Камю «Чума»)?

3.Виконати тестову роботу.

I. Назва роману Ромена Роллана «Зачарована душа» символічно розкриває образ:

а) Сільвії Рів'єр;

б) Анкет Рів'єр;

в) Рауля Рів'єр.

II.«Чим більше я маю, тим більше я собою являю», — ця фраза належить голо­вному герою твору Ромена Роллана:

а) роману «Жан Крістоф»;

б) повісті «Кола Брюньйон»;

в) роману «Зачарована душа».

III.«Єдине, що мені важливо, це бути людиною» — ця фраза стала смислом життя героя роману А. Камю «Чума»:

а) Тарру;

б) Ріє;

в) Рамбер.

Варіант 10

1. Реалістичне і водночас романтичне зображення мужності й гуманізму героїв роману А. де Сент-Екзюпері «Планета людей».

2. Проаналізуйте головну проблему роману А. Камю «Чума».

3.Виконати тестову роботу.

I. Письменник, який є лауреатом Нобелівської премії:

а) Жан Поль Сартр;

б) А. де Сент-Екзюпері;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

II.Своєрідністю структури романів М. Пруста є:

а) потік свідомості;

б) стала композиція;

в) «безсюжетність»;

г) порушена композиція.

III. Дія роману А. Камю «Чума» відбувається у місті:

а) Парижі;

б) місце не визначене;

в) Орані;

г) Венеції.

 

Модуль П

Своєрідність світобачення і його художнє вираження у німецькій літературі XX століття

3

Теоретичний матеріал:

(обсяг лекційного матеріалу — 8 годин)

 

 

 

Лекція 4: Розвиток німецької драматурги. Б. Брехт

1. Життєвий і творчий шлях драматурга.

2. Передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи «епічного» театру Б. Брехта.

3. Загальна характеристика творчості письменника

 

 

 

Лекція 5: Тема війни в німецькій літературі

XX століття. Е.-М. Ремарк. Г. Белль.

1. Загальна характеристика німецької літератури XX століття. Поняття «втрачене поко­ління» .

2. Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка.

3. Г. Белль — совість німецької нації. Тема Другої світової війни у творчості Г. Белля.

 

 

 

Лекція 6: Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна

1. Томас Манн — майстер інтелектуального роману.

2. Філософський зміст «великих романів» Т. Манна: «Смерть у Венеції», «Тоніо Крегер», «Маріо і чарівник»

3. Творчий метод Томаса Манна, його новаторство.

 

 

 

Лекція 7: Австрійська література XX cm Р.-М. Рільке. П. Целан. Ф. Кафка

1. Р.-М. Рільке — видатний австрійський поет.

2. П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. «Фуга смерті».

3. Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реальності й міфотворчості у прозі пись­менника.

 

контрольна

(21—35)

4

Практичні заняття:

(обсяг практичних занять — 8 годин)

 

 

 

 

 

Практична N°3: Тема «втраченого покоління у романі Е. — М. Ремарка «Три товариші» ПЛАН

Сповідальна проза Ремарка.

Роман «Три товариші» — життєвий біль Ремарка.

Система образів у романі.

Тема «втраченого покоління» в романі.

Життя «маленької людини».

Тема кохання.

Наслідки анархії у країні.

Завдання для підготовчого періоду:

3 якими творами тематично можна порівняти роман «Три товариші»? Чому головних героїв відносять до «втраченого покоління»?

Порівняйте роман «Три товариші» із романом «На Західному фронті без змін». У чому їх спорідненість?

 

 

 

 

Практична N° 4: Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»

ПЛАН

1. Г. Белль — совість німецької нації.

2. Назва оповідання, його композиція.

3. Сприймання героєм навколишнього світу. Засоби характеристики героя.

4. Символи у творі.

Завдання для підготовчого періоду:

1. Виділіть етапи впізнання героєм рідної школи.

2. Визначте символи у творі.

 

 

 

Ln

 

Практична N° 5: Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

ПЛАН

Умови формування характеру Ф. Кафки.

Витоки творчості письменника. Особистість і творчість Ф.Кафки, особливості їхнього взає­мозв'язку.

Філософська основа новелістики Ф. Кафки. Відчуження людини — дегуманізація світу — провідна тема творчості письменника. «Перевтілення» — програмовий твір Ф. Кафки.

Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «автопортрет» письменника й символічне

уособлення типу «маленької людини» XX ст.

Сутність конфлікту Грегора з родиною.

Причини трагедії Г. Замзи.

Завдання для підготовчого періоду:

Поняття про оповідання-міф, гротеск, модернізм.

Подумайте, на якій проблемі автор зосереджує свою увагу?

Складіть JIC до творів.

 

 

 

 

Практична А>> 6: Тема митця та мистецтва у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції» ПЛАН

1. Т. Манн — видатний німецький письменник XX століття.

2. «Смерть у Венеції», історія написання, тематика, композиція.

3. Характеристика образу Густава фон Ашенбаха.

4. Образ 14-річного Тадзьо — уособлення краси.

5. Ставлення автора до свого героя, до бездуховного мистецтва. Завдання для підготовчого періоду:

1. Поясніть алегоричність назви новели.

2. Окресліть конфлікт новели та діалектику переживань героя.

3. Порівняйте пейзажі у новелі, спробуйте визначити їх роль і тип: психологічний; пейзаж-символ;

пейзаж-враження; пейзаж-потік свідомості.

4. Складіть JIC.

 

тестування

(3-5)

Всього по модульному циклу II

24—40

III. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС

6

Проблема моральної від­повідальності вчених за наслідки наукових дослі­джень у драмі Б. Брехта «Життя Галілея»

2

Особливості компо­зиції драматичного твору: проблеми, конфлікти, образ головного героя

Ідейно-художній аналіз, робота з підручником

Виділити і про­аналізувати про­блематику дра­матичного твору

Усна бесіда за змістом про­читаного

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980

7

Проблематика роману Е.-М. Ремарка «Повер­нення»

2

Тема «втраченого покоління», про­блематика роману

Самостійне ви­вчення теми

Проаналізувати характер оповіді у романі, визна­чити антивоєнні мотиви

Усне опитува ння

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Ворончук Л. Е.-М. Ремарк. Відо­браження життя рідного народу першої половини XX ст. // Все для вчителя. — 2004. — № 4—5. — С. 10

8

Алегоричність та парале­лізм у новелі T. Манна «Маріо і чарівник»

1

Алегорія, парале­лізм

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

Богословский История зарубежной литерат. ХХв. — М., 1980

9

Формування Особистості і перспективи розвитку європейської культури в інтелектуальному вихов­ному романі T. Манна «Чарівна гора»

1

Поняття інтелекту­альний, виховний роман, проблеми та жанрова своєрід­ність

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

Затонский Д. Волшебньїе горьі То- маса Манна // Литературное обоз- рение. — 1975. — № 6.

Мігальчинська В. М. Музика талан­ту T. Манна // ЗЛ. — 2002,— № 11. — С. 61—62

10

Філософський роман Ф. Кафки «Процес», його проблематика

1

Жанр Філософсько­го роману, його ви­токи, своєрідність романів Ф. Кафки, мотиви песимізму

Самостійне ви­вчення теми

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

Всесвіт. — 1993. — № 3—4. — С. 123—163

11

Відображення філософсь­кої та естетичної позиції P. М. Рільке у збірці «Со­нети до Орфея»

2

Жанр сонету, його ознаки, особливо сті побудови

Читання, аналіз сонетів. Вивчен­ня напам'ять со­нету за вибором

Вивчення теми і розробка конспе­кту

Перевірка кон­спектів

Богословский История зарубежной литерат. XX в. — М., 1980.

Конєва T. М. Зарубіжна література XX століття. — К.,1998

12

Пошуки нової поетичної мови у творчості поета П. Целана «Фуга смерті»

2

Авторський стиль, мова поетичного твору, жанрова своє­рідність поезії, пере­клади, їх порівня ння

Самостійне ви­вчення теми

Робити цілісний ідейно-художній аналіз творів

Усне опиту­вання

Перевірка кон­спектів

П. Целан «Фуга смерті»