Тема 3

1. Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного способу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту повісті «Сваннове кохання» з роману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 40—49.

2. Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги...» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в ро­мані Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. — С. 30—33.

3. Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста // Зарубіжна лі­тература. — 2004. — № 7. — С. 42—43.

4. Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. — С. 32—36.

МК (модульний контроль) Тема № 1—3

Варіант 1

1.Світоглядні засади модернізму.

2. Поясніть вислів А. де Сент-Екзюпері: «Найскладніший політ — це політ над собою».

3. Виконати тестову роботу.

I. «Перш ніж писати, потрібно жити» — це творче кредо:

а) М. Пруста;

б) А. Камю;

в) Ж. П. Сартра;

г) А. де Сент-Екзюпері.

II. Філософський роман-притча А. Камю «Чума» був написаний у:

а) 1945 р.;

б) 1946 р.;

в) 1947 р.;

г) 1948 р.

ІІІ. Теоретиком екзистенціалізму став:

а) А. де Сент-Екзюпері;

б) Ж. П. Сартр;

в) А. Камю;

г) М. Пруст.

Варіант 2

1. Екзистенціалізм — течія філософії та літератури.

2.Подумайте, чому саме дитина постає у центрі казки-притчі А. де Сент-Екзю- пері «Маленький принц»?

3.Виконати тестову роботу.

 «Садівником у пустелі життя» називали:

а) А. Камю;

б) Ж. П. Сартра;

в) А. де Сент-Екзюпері;

г) М. Пруста.

 Головна проблема роману А. Камю «Чума»:

а) кохання;

б) вибору;