!V. Рекомендована література Тема 4

магниевый скраб beletage

1. История зарубежной литературьі конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Андре- ева. — М., 1978.

2. История зарубежной литературьі конца XIX века — начала XX века / под ред. Л. Г. Андреева. — М., 1978.

3. История зарубежной литературьі конца XIX века — начала XX века. Курс лекций / под ред. М Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. — М., 1970.

4. История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. А. С. Дмитриева Ч Л., 4. 2. — М., 1979—1983.

5. История зарубежной литературьі XIX века / Под ред. Я. Н. Засурского и С. В. Ту- раева. — М., 1982.

6. История немецкой литературьі. — М, 1963. — Т. 2.

Тема 5

1. Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом Ре­марка «Три товариші». 11 клас) // Всесвітня література. — 1999. — №4. — С. 38—39.

2. Хом 'як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 6. — С. 29—31.

3. Богословский В. И. История зарубежной литературьі ХХ века. 1917—1945. — С. 110—117.

4. Ворончук Л. Е. — М., Ремарк. Відображення життя.

5. Веренько Л. Трагедія Другої світової війни у творчості Г. Белля // Зарубіжна літерату­ра. — 2005. — № 5 (405) — С. 7—8.

6. Белль Г. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — 1998. — № 5. — С. 12—18.

7. Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 3—7.

8. Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній, ко­ли ти прийдеш у Спа...» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405) — С. 9—11.

9. Горідько Ю. Тема війни у творчості Г. Белля. 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 1—3.

10. Затонський Д. Окрема і самостійна людяність // Зарубіжна література. — 2000. — № 17 (177) — С. 3—6.

11.Шахова К. Г. Белль // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 21—23.

12. Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього тексту оповідання Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа.» 11 кл. // Зарубіжна література. — 2005. — С. 12—13.

13. Лобода О. П. «Єдине, що важливо — це бути людиною». Урок за романом А. Камю «Чума». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

14.Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 5—16.

15. Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж. П. Сартр) (За романом А. Камю «Чума») // «ЗЛ». — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

16. Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. — С. 61—64.